Thông tin nhân sự

Lọc theo tiêu chí:
  Họ và Tên: Lê Ngọc Hạnh
  Ngày sinh: 20/11/1980
  Quê quán: xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Phượng Ngô 1 – Hoằng Lưu – Hoằng Hóa – Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã
  Họ và Tên: Trương Ngọc Thảo
  Ngày sinh: 15/10/1979
  Quê quán: xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Phục Lễ – Hoằng Lưu – Hoằng Hóa – Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Phó chủ tịch UBND xã
  Họ và Tên: Nguyễn Văn Thọ
  Ngày sinh: 05/05/1977
  Quê quán: xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Phượng Khê – Hoằng Lưu – Hoằng Hóa – Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Chỉ huy trưởng Quân sự xã
  Họ và Tên: Lê Văn Kỷ
  Ngày sinh: 09/08/1991
  Quê quán: TT Hậu Lộc – Hậu Lộc – Thanh Hóa
  Thường trú: Hoằng Đồng – Hoằng Hóa – Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Trưởng công xã