Thông tin nhân sự

Lọc theo tiêu chí:
  Họ và Tên: Lê Thị Thúy
  Ngày sinh: 05/05/1983
  Quê quán: xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Nghĩa Phú – Hoằng Lưu – Hoằng Hóa – Thanh Hóa
  Trình độ : Thạc sĩ
  Chức vụ : Chủ tịch MTTQ xã
  Họ và Tên: Lương Hồng Phương
  Ngày sinh: 20/04/1983
  Quê quán: xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Phục Lễ – Hoằng Lưu – Hoằng Hóa – Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Phó chủ tịch Hội ND xã
  Họ và Tên: Lường Thị Duyên
  Ngày sinh: 10/10/1993
  Quê quán: xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Nghĩa Phú – Hoằng Lưu – Hoằng Hóa – Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Bí thư Đoàn xã
  Họ và Tên: Hoàng Thị Lê
  Ngày sinh: 09/05/1989
  Quê quán: xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Hoàng Trì 2 – Hoằng Thắng – Hoằng Hóa – Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Chủ tịch Hội LHPN xã
  Họ và Tên: Lường Văn Thống
  Ngày sinh: 28/10/1980
  Quê quán: xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Nghĩa Lập – Hoằng Lưu – Hoằng Hóa – Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Chủ tịch Hội CCB xã