Thông tin nhân sự

Lọc theo tiêu chí:
  Họ và Tên: Nguyễn Văn Thọ
  Ngày sinh: 05/05/1977
  Quê quán: xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Phượng Khê – Hoằng Lưu – Hoằng Hóa – Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Công chức Chỉ huy trưởng BCH QS
  Họ và Tên: Lê Thanh Nghị
  Ngày sinh: 06/09/1985
  Quê quán: xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Phượng Ngô 2, xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Công chức VP-TK
  Họ và Tên: Lê Thị Hương
  Ngày sinh: 07/08/1990
  Quê quán: xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn 2, xã Hoằng Thành, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Công chức VP UBND
  Họ và Tên: Lê Văn Tuấn
  Ngày sinh: 01/01/1977
  Quê quán: xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: thôn Phục Lễ, xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Công chức Địa chính
  Họ và Tên: Vũ Thị Năm
  Ngày sinh: 10/09/1986
  Quê quán: xã Hoằng Phong, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: thôn Phượng Ngô 1, xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Công chức Địa chính
  Họ và Tên: Nguyễn Văn Dân
  Ngày sinh: 28/08/1985
  Quê quán: xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Nghĩa Lập, xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Công chức Văn Hóa
  Họ và Tên: Lượng Thị Lan
  Ngày sinh: 12/01/1983
  Quê quán: xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Thịnh Hòa, xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Công chức VHCS
  Họ và Tên: Lê Văn Hạ
  Ngày sinh: 20/07/1975
  Quê quán: xã Hoằng Phong, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Nam Hạc, xã Hoằng Phong
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Công chức KT
  Họ và Tên: Lê Văn Ý
  Ngày sinh: 13/10/1985
  Quê quán: xã Hoằng Thắng, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Hồng Nhuệ 2, xã Hoằng Thắng, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Công chức Tư Pháp