Thông tin nhân sự

Lọc theo tiêu chí:
  Họ và Tên: Vũ Bá Lĩnh
  Ngày sinh: 15/05/1973
  Quê quán: xã Hoằng Châu, huyện Hoằng hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: thôn Châu Lộc, xã Hoằng Châu, Hoằng hóa, Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Bí thư Đảng ủy
  Họ và Tên: Nguyễn Thị Vân
  Ngày sinh: 23/07/1974
  Quê quán: xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Nghĩa Phú – Hoằng Lưu – Hoằng Hóa – Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã
  Họ và Tên: Lê Ngọc Hạnh
  Ngày sinh: 20/11/1980
  Quê quán: xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Phượng Ngô 1 – Hoằng Lưu – Hoằng Hóa – Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã
  Họ và Tên: Lê Thị Thu
  Ngày sinh: 04/06/1980
  Quê quán: xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Phượng Ngô 1 – Hoằng Lưu – Hoằng Hóa – Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : PCT HĐND xã
  Họ và Tên: Trương Ngọc Thảo
  Ngày sinh: 15/10/1979
  Quê quán: xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Phục Lễ – Hoằng Lưu – Hoằng Hóa – Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : PCT UBND xã
  Họ và Tên: Lê Văn Kỷ
  Ngày sinh: 09/08/1991
  Quê quán: TT Hậu Lộc – Hậu Lộc – Thanh Hóa
  Thường trú: Hoằng Đồng – Hoằng Hóa – Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Trưởng CA xã
  Họ và Tên: Nguyễn Văn Thọ
  Ngày sinh: 05/05/1977
  Quê quán: xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Phượng Khê – Hoằng Lưu – Hoằng Hóa – Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : CHT BCH QS
  Họ và Tên: Lê Thị Thúy
  Ngày sinh: 05/05/1983
  Quê quán: xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Nghĩa Phú – Hoằng Lưu – Hoằng Hóa – Thanh Hóa
  Trình độ : Thạc sĩ
  Chức vụ : CT MTTQ xã
  Họ và Tên: Lường Thị Duyên
  Ngày sinh: 10/10/1993
  Quê quán: xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Nghĩa Phú – Hoằng Lưu – Hoằng Hóa – Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Bí thư Đoàn xã
  Họ và Tên: Hoàng Thị Lê
  Ngày sinh: 09/05/1989
  Quê quán: xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Hoàng Trì 2 – Hoằng Thắng – Hoằng Hóa – Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : CT Hội PN
12