Thông tin nhân sự

Lọc theo tiêu chí:
  Họ và Tên: Nguyễn Văn Bốn
  Ngày sinh: 02/07/1979
  Quê quán: Thôn Nghĩa Lập – Hoằng Lưu – Hoằng Hóa – Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Nghĩa Lập – Hoằng Lưu – Hoằng Hóa – Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã
  Họ và Tên: Nguyễn Thị Vân
  Ngày sinh: 23/07/1974
  Quê quán: Thôn Nghĩa Phú – Hoằng Lưu – Hoằng Hóa – Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Nghĩa Phú – Hoằng Lưu – Hoằng Hóa – Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã
  Họ và Tên: Lê Ngọc Hạnh
  Ngày sinh: 20/11/1980
  Quê quán: Thôn Phượng Ngô 1 – Hoằng Lưu – Hoằng Hóa – Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Phượng Ngô 1 – Hoằng Lưu – Hoằng Hóa – Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã