Thông tin nhân sự

Lọc theo tiêu chí:
  Họ và Tên: Nguyễn Văn Bốn
  Ngày sinh: 02/07/1979
  Quê quán: Thôn Nghĩa Lập – Hoằng Lưu – Hoằng Hóa – Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Nghĩa Lập – Hoằng Lưu – Hoằng Hóa – Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã
  Họ và Tên: Lê Thị Thu
  Ngày sinh: 04/06/1980
  Quê quán: Thôn Phượng Ngô 1 – Hoằng Lưu – Hoằng Hóa – Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Phượng Ngô 1 – Hoằng Lưu – Hoằng Hóa – Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Phó chủ tịch HĐND xã