Thông tin nhân sự

Lọc theo tiêu chí:
  Họ và Tên: Lê Thị Thu
  Ngày sinh: 04/06/1980
  Quê quán: xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Phượng Ngô 1 – Hoằng Lưu – Hoằng Hóa – Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Phó chủ tịch HĐND xã
  Họ và Tên: Lê Thị Thúy
  Ngày sinh: 05/05/1983
  Quê quán: xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Nghĩa Phú – Hoằng Lưu – Hoằng Hóa – Thanh Hóa
  Trình độ : Thạc sĩ
  Chức vụ : Trưởng Ban Pháp chế
  Họ và Tên: Lường Văn Thống
  Ngày sinh: 28/10/1980
  Quê quán: xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Nghĩa Lập – Hoằng Lưu – Hoằng Hóa – Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Trưởng Ban KTXH