Công khai xin lỗi người dân trong giải quyết TTHC

phiếu công khai xin lỗi hẹn lại ngày trả kết quả giải quyết thủ tuch hành chín của công dân Trịnh Văn Hùng

phiếu công khai xin lỗi hẹn lại ngày trả kết quả giải quyết thủ tuch hành chín của công dân Trịnh Văn Hùng

công khai giải quyết thủ tục hành chính tuần 2 tháng 4 năm 2022

công khai giải quyết thủ tục hành chính tuần 2 tháng 4 năm 2022