ĐẢNG BỘ XÃ HOẰNG LƯU: SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẢNG BỘ LẦN ...

ĐẢNG BỘ XÃ HOẰNG LƯU: SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẢNG BỘ LẦN THỨ XXIII VÀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT, KỶ LUẬT ĐẢNG NHIỆM KỲ 2020-2025

Tin tức - Sự kiện
ĐẢNG BỘ XÃ HOẰNG LƯU: SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT...ĐẢNG BỘ XÃ HOẰNG LƯU: SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẢNG BỘ LẦN ...
10 nguyên tắc vàng của WHO về vệ sinh an toàn thực phẩm10 nguyên tắc vàng của WHO về vệ sinh an toàn thực phẩm
HOẰNG LƯU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ RA MẮT MÔ HÌNH "CHÍNH QUYỀN THÂN...HOẰNG LƯU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ RA MẮT MÔ HÌNH "CHÍNH QUYỀN THÂN THIỆN, VÌ DÂN PHỤC VỤ" ...
công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính tuần 3 tháng 05...công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính tuần 3 tháng 05 năm 2023
công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính tuần 02 tháng 05...công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính tuần 02 tháng 05 năm 2023
công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính tuần 01 tháng 05...công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính tuần 01 tháng 05 năm 2023
Danh bạ cơ quan chức năngDanh bạ cơ quan chức năng
Chức năng nhiệm vụ của UBND cấp xã, phường, thị trấnChức năng nhiệm vụ của UBND cấp xã, phường, thị trấn
văn hóavăn hóa
Hội NCT xã Hoằng Lưu ra mắt câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau...Hội NCT xã Hoằng Lưu ra mắt câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau thôn Phượng Ngô 1
văn hóavăn hóa
Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ...Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ và các chức ...

ĐẢNG BỘ XÃ HOẰNG LƯU: SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẢNG BỘ LẦN THỨ XXIII VÀ...

ĐẢNG BỘ XÃ HOẰNG LƯU: SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẢNG BỘ LẦN THỨ XXIII VÀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT, KỶ LUẬT ĐẢNG NHIỆM KỲ 2020-2025