công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính tần 2 tháng 8 năm 2022 t(ừ ngày 08 ...

công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính tần 2 tháng 8 năm 2022

Tin tức - Sự kiện
công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính tần 2 tháng 8...công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính tần 2 tháng 8 năm 2022 t(ừ ngày 08 ...
công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính tuần 01/8/2022...công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính tuần 01/8/2022 (từ ngày 02 đến ngày ...
công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính tuần 4 tháng 7...công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính tuần 4 tháng 7 năm 2022 (từ ngày 24/7 ...
công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính tuần 3 tháng 8...công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính tuần 3 tháng 8 năm 2022 (từ ngày 18 ...
công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính tuần 2/07/2022...công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính tuần 2/07/2022 (từ ngày 11 đến ngày ...
công khai giải quyết thủ tục hành chính tuần 01 tháng 07 năm...công khai giải quyết thủ tục hành chính tuần 01 tháng 07 năm 2022 ( từ ngày 04 đến ngày ...
Danh bạ cơ quan chức năngDanh bạ cơ quan chức năng
Chức năng nhiệm vụ của UBND cấp xã, phường, thị trấnChức năng nhiệm vụ của UBND cấp xã, phường, thị trấn
văn hóavăn hóa
Hội NCT xã Hoằng Lưu ra mắt câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau...Hội NCT xã Hoằng Lưu ra mắt câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau thôn Phượng Ngô 1
văn hóavăn hóa
Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ...Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ và các chức ...

Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ và các chức danh lãnh đạo...

Chiều ngày 29/8/2019, Huyện ủy Hoằng Hóa phối hợp với trường Chính trị tỉnh tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban chấp hành Đảng bộ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của huyện, nhiệm kỳ 2020- 2025, 2021-2026.