Danh bạ cơ quan chức năng

Đăng lúc: 08:02:29 18/11/2017 (GMT+7)

STT

HọTên

Chứcvụ

Điệnthoại

Ghichú

I

BTV Đảng Ủy xã

1

Vũ Bá Lĩnh

Bí thư Đảng ủy

0987563805

 

2

Nguyễn Thị Vân

Phó Bí thư TT - CT HĐND

0377862562

 

3

Lê Ngọc Hạnh

Phó Bí thư - Chủ tịch UBND

0985907897

 

II

TT HĐND xã

1

Nguyễn Thị Vân

Phó Bí thư TT - CT HĐND

0377862562

 

2

Lê Thị Thu

Phó chủ tịch HĐND

0984035113

 

3

Lê Thị Thúy

 Trưởng Ban pháp chế

0964718676

 

4

Lường Văn Thống

 Trưởng Ban KT-XH

0987027098

 

III

UBND xã

1

Lê Ngọc Hạnh

Phó Bí thư - Chủ tịch UBND

0985907897

 

2

Trương Ngọc Thảo

Phó chủ tịch UBND

0977860868

 

3

Nguyễn Văn Thọ

Chỉ huy Trưởng BCHQS

0978049588

 

4

Lê Văn Kỷ

Trưởng Công an

0968789799

 

IV

Công chức UBND xã

1

Nguyễn Văn Thọ

Chỉ huy Trưởng BCHQS

0978049588

 

2

Lê Thanh Nghị

Công chức Văn phòng - Thống kê

0973060268

 

3

Lê Thị Hương

Công chức Văn phòng - Thống kê

0985943872

 

4

Lê Văn Tuấn

Công chức Địa chính

0968629469

 

5

Vũ Thị Năm

Công chức Địa chính

0384516626

 

6

Lê Văn Hạ

Công chức Tài chính ngân sách

0989768069

 

7

Lê Văn Ý

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

0384414500

 

8

Nguyễn Văn Dân

Công chức Văn hóa - Xã hội

0379388645

 

9

Lường Thị Lan

Công chức Văn hóa - Xã hội

0962177811

 

V

MTTQ và các đoàn thể

1

Lê Thị Thúy

CT Mặt trận tổ quốc

0964718676

 

2

Lường Văn Thống

CT hội Cựu chiến binh

0987027098

 

3

Lương Hồng Phương

CT hội Nông dân

0973211366

 

4

Hoàng Thị Lê

CT hội Phụ nữ

0359307689

 

5

Lường Thị Duyên

BT Đoàn thanh niên

0399814829