Danh bạ cơ quan chức năng

Đăng lúc: 08:02:29 18/11/2017 (GMT+7)

STT

Họ Tên

Chức vụ

Điện thoại

Ghi chú

I

Đảng Ủy xã

1

Nguyễn Văn Bốn

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã

0982440235

 

2

Nguyễn Thị Vân

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã

0377862562

 

3

Lê Ngọc Hạnh

Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã

0985907897

 

II

HĐND xã

1

Nguyễn Văn Bốn

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã

0982440235

 

2

Lê Thị Thu

Phó chủ tịch HĐND xã

0984035113

 

III

Nhân sự UBND xã

1

Lê Ngọc Hạnh

Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã

0985907897

 

2

Trương Ngọc Thảo

Phó chủ tịch UBND xã

0977860868

 

3

Lê Thanh Nghị

Công chức Văn phòng - Thống kê xã

0973060268

 

4

Lê Thị Hương

Công chức Văn phòng - Thống kê xã

0985943872

 

5

Lê Văn Tuấn

Công chức Địa chính

0968629469

 

6

Vũ Thị Năm

Công chức Địa chính

0384516626

 

7

Lê Văn Hạ

Công chức Tài chính ngân sách xã

0989768069

 

8

Lê Văn Ý

Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã

0384414500

 

9

Nguyễn Văn Dân

Công chức Văn hóa - Xã hội xã

0379388645

 

10

Lường Thị Lan

Công chức Văn hóa - Xã hội xã

0962177811

 

11

Nguyễn Văn Thọ

Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã

0978049588

 

12

Lê Văn Kỷ

Trưởng công an xã

0968789799