Truy cập

Hôm nay:
46
Hôm qua:
117
Tuần này:
46
Tháng này:
2105
Tất cả:
144045

Ý kiến thăm dò

Danh bạ cơ quan chức năng

Ngày 18/11/2017 08:02:29

 


DANH SÁCH CBCC VÀ CB BÁN CHUYÊN TRÁCH XÃ HOẰNG THÀNH

 

 

 

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

I. DANH SÁCH CBCC CƠ QUAN

1

Lê Bá Dũng

HUV- Bí thư Đảng ủy

0988.098.017

2

Lương Xuân Trương

PBT TT ĐU – CT. HĐND

0976.247.734

3

Lương Xuân Hán

CT.UBND

0912.112.373

4

Cao Thị Dinh

PCT.HĐND

01677.073.087

5

Lê Huy Hiến

PCT.UBND

01683.333.036

6

Lương Xuân Hùng

CT.MTTQ

0986.145.778

7

Lê Khắc Nghị

CT. HCCB

01266.109.367

8

Lê Văn Tuyên

CT.HND

0965.114.068

9

Trần Thị Thanh

CT.HPN

01662.301.706

10

Lương Xuân Ba

Bí thư Đoàn TN

0963.573.626

11

Lê Đình Tình

CHT QS

0984.025.295

12

Lê Văn Quang

Trưởng CA

0987.479.900

13

Lương Xuân Như

CC TC-KT

01652.125.975

14

Lê Thị Quang

CC TC-KT

0984.359.229

15

Lê Thị Ngọc

CC VP-TK

0978.091.936

16

Lê Thị Thủy

CC VP-TK

0947.866.538

17

Lê Hữu Tình

CC VH-XH

0943.888.939

18

Lương Thị Khánh

CC VH-LĐTBXH

0986.145.335

19

Trần Thị Phương

CC TP-HT

01682.210.969

20

Lê Văn Tuấn

CC ĐC-XD

0968.629.469

21

Nguyễn Trọng Chung

Phó xã đội

0989.983.480

22

Lê Văn Tuấn

Phó Công an

01646.661.665

23

Lê Đình Quang

Phó Công an

0973.263.049

24

Lương Khắc Đại

Văn phòng ĐU

0977.260.619

25

Hoàng Thị Tâm

Phó BT Đoàn

01665.997.206

26

Lê Đình Thanh

Phó CT. HND

0979.062.447

27

Lê Thị Lan

Phó CT. HPN

0965.105.527

28

Lê Hữu Thành

CB thú y

0973.634.579

29

Lê Ngọc Bằng

CT.HKH

01677.643.129

III. DANH SÁNH BTCB, THÔN TRƯỞNG 8 THÔN

1

Lê Thế Hưng

BTCB 1

0973.954.730

2

Lương Khắc Tâm

BTCB 2

01655.458.021

3

Cô Hạnh

BTCB 3

01695.177.731

4

Bác Đan

BTCB 4

0163.556.6915

5

Lê Đình Sòng

BTCB 5

0376.734.047

6

Lê Đình Kết

BTCB 6

01699.615.717

7

Lê Xuân Hùng

BTCB 7

01629.880.565

8

Bác Sáu

BTCB 8

01216.158.814

9

Nguyễn Đức Hùng

Trưởng thôn 1

01653.086.277

10

Lương Xuân Hoằng

Trưởng thôn 2

01639.829.868

11

Lương Xuân Quê

Trưởng thôn 3

01683.936.818

12

Lương Xuân Tuấn

Trưởng thôn 4

0978.811.424

13

Lương Xuân Dũng

Trưởng thôn 5

01694.105.218

14

Nguyễn Văn Thành

Trưởng thôn 6

01689.179.520

15

Trần Đăng Khuê

Trưởng thôn 7

0984.122.341

16

Lê Hữu Minh

Trưởng thôn 8

01677.862.410

Danh bạ cơ quan chức năng

Đăng lúc: 18/11/2017 08:02:29 (GMT+7)

 


DANH SÁCH CBCC VÀ CB BÁN CHUYÊN TRÁCH XÃ HOẰNG THÀNH

 

 

 

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

I. DANH SÁCH CBCC CƠ QUAN

1

Lê Bá Dũng

HUV- Bí thư Đảng ủy

0988.098.017

2

Lương Xuân Trương

PBT TT ĐU – CT. HĐND

0976.247.734

3

Lương Xuân Hán

CT.UBND

0912.112.373

4

Cao Thị Dinh

PCT.HĐND

01677.073.087

5

Lê Huy Hiến

PCT.UBND

01683.333.036

6

Lương Xuân Hùng

CT.MTTQ

0986.145.778

7

Lê Khắc Nghị

CT. HCCB

01266.109.367

8

Lê Văn Tuyên

CT.HND

0965.114.068

9

Trần Thị Thanh

CT.HPN

01662.301.706

10

Lương Xuân Ba

Bí thư Đoàn TN

0963.573.626

11

Lê Đình Tình

CHT QS

0984.025.295

12

Lê Văn Quang

Trưởng CA

0987.479.900

13

Lương Xuân Như

CC TC-KT

01652.125.975

14

Lê Thị Quang

CC TC-KT

0984.359.229

15

Lê Thị Ngọc

CC VP-TK

0978.091.936

16

Lê Thị Thủy

CC VP-TK

0947.866.538

17

Lê Hữu Tình

CC VH-XH

0943.888.939

18

Lương Thị Khánh

CC VH-LĐTBXH

0986.145.335

19

Trần Thị Phương

CC TP-HT

01682.210.969

20

Lê Văn Tuấn

CC ĐC-XD

0968.629.469

21

Nguyễn Trọng Chung

Phó xã đội

0989.983.480

22

Lê Văn Tuấn

Phó Công an

01646.661.665

23

Lê Đình Quang

Phó Công an

0973.263.049

24

Lương Khắc Đại

Văn phòng ĐU

0977.260.619

25

Hoàng Thị Tâm

Phó BT Đoàn

01665.997.206

26

Lê Đình Thanh

Phó CT. HND

0979.062.447

27

Lê Thị Lan

Phó CT. HPN

0965.105.527

28

Lê Hữu Thành

CB thú y

0973.634.579

29

Lê Ngọc Bằng

CT.HKH

01677.643.129

III. DANH SÁNH BTCB, THÔN TRƯỞNG 8 THÔN

1

Lê Thế Hưng

BTCB 1

0973.954.730

2

Lương Khắc Tâm

BTCB 2

01655.458.021

3

Cô Hạnh

BTCB 3

01695.177.731

4

Bác Đan

BTCB 4

0163.556.6915

5

Lê Đình Sòng

BTCB 5

0376.734.047

6

Lê Đình Kết

BTCB 6

01699.615.717

7

Lê Xuân Hùng

BTCB 7

01629.880.565

8

Bác Sáu

BTCB 8

01216.158.814

9

Nguyễn Đức Hùng

Trưởng thôn 1

01653.086.277

10

Lương Xuân Hoằng

Trưởng thôn 2

01639.829.868

11

Lương Xuân Quê

Trưởng thôn 3

01683.936.818

12

Lương Xuân Tuấn

Trưởng thôn 4

0978.811.424

13

Lương Xuân Dũng

Trưởng thôn 5

01694.105.218

14

Nguyễn Văn Thành

Trưởng thôn 6

01689.179.520

15

Trần Đăng Khuê

Trưởng thôn 7

0984.122.341

16

Lê Hữu Minh

Trưởng thôn 8

01677.862.410