Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
75/BC-UBND13/09/2021Báo cáo kỷ luật kỷ cương hành chính Quý III năm 2021
49/TTr-UBND09/09/2021Đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác 2 năm thực hiện KH 99
71/BC-UBND01/09/2021Báo cáo sd công dân đến bv hợp lực
219/QĐ-UBND31/08/2021Thành lập tổ rà soát hộ nghèo thôn Phục Lễ
211/QĐ-UBND30/08/2021Thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ nông lâm diêm ngư nghiệp 2021
1/1