Truy cập

Hôm nay:
61
Hôm qua:
95
Tuần này:
236
Tháng này:
6253
Tất cả:
118672

Ý kiến thăm dò

Bảng công khai tháng 8/2019

Ngày 09/08/2019 07:57:52

                   TÊN ĐƠN VỊ HOẰNG LƯU

     BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

 

 

 

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (tuần/tháng/quý/năm)

Ngày 01 tháng 8 năm 2019

 

 

TT

Mã hồ sơ hành chính

 

 

 

Người nộp hồ sơ

Ngày tiếp nhận hồ sơ

Người nhận

Ngày hẹn trả kết quả

Trạng thái, kết quả giải quyết TTHC

Hồ sơ quá hạn giải quyết

Hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết (nêu rõ thông tin về người nộp hồ sơ)

Hồ sơ không giải quyết (nêu rõ thông tin về người nộp hồ sơ)

Đang giải quyết TTHC

Đang chờ bổ sung hồ sơ

Đã gửi kết quả về Bộ phận TN&TKQ

Đã trả kết quả cho tổ chức, công dân

Số ngày quá hạn giải quyết

Thời hạn trả kết quả lần sau

I

Lĩnh vực: Người có công

1

 

Nguyễn Thị Ngoan

25/7/2019

Lường Thị Lan

20/8/2019

x

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Đỗ Thị Giáp

05/8/2019

Lường Thị Lan

30/8/2019

x

 

 

 

 

 

 

 

II

Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội

1

 

Nguyễn Thị Thảo

18/7/2019

Lường Thị Lan

23/8/2019

x

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Trần Thị Lý

18/7/2019

Lường Thị Lan

23/8/2019

x

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Trương Thị Chiến

25/7/2019

Lường Thị Lan

30/8/2019

x

 

 

 

 

 

 

 

III

Lĩnh vực hộ tịch

 

 

Cao Thị Sáng

02/8/2019

Lê Văn Ý

02/11/2019

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Cằm

05/8/2019

Lê Văn Ý

20/8/2019

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trương Văn Đức

05/8/2019

Lê Văn Ý

20/8/2019

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bảng công khai tháng 8/2019

Đăng lúc: 09/08/2019 07:57:52 (GMT+7)

                   TÊN ĐƠN VỊ HOẰNG LƯU

     BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

 

 

 

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (tuần/tháng/quý/năm)

Ngày 01 tháng 8 năm 2019

 

 

TT

Mã hồ sơ hành chính

 

 

 

Người nộp hồ sơ

Ngày tiếp nhận hồ sơ

Người nhận

Ngày hẹn trả kết quả

Trạng thái, kết quả giải quyết TTHC

Hồ sơ quá hạn giải quyết

Hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết (nêu rõ thông tin về người nộp hồ sơ)

Hồ sơ không giải quyết (nêu rõ thông tin về người nộp hồ sơ)

Đang giải quyết TTHC

Đang chờ bổ sung hồ sơ

Đã gửi kết quả về Bộ phận TN&TKQ

Đã trả kết quả cho tổ chức, công dân

Số ngày quá hạn giải quyết

Thời hạn trả kết quả lần sau

I

Lĩnh vực: Người có công

1

 

Nguyễn Thị Ngoan

25/7/2019

Lường Thị Lan

20/8/2019

x

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Đỗ Thị Giáp

05/8/2019

Lường Thị Lan

30/8/2019

x

 

 

 

 

 

 

 

II

Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội

1

 

Nguyễn Thị Thảo

18/7/2019

Lường Thị Lan

23/8/2019

x

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Trần Thị Lý

18/7/2019

Lường Thị Lan

23/8/2019

x

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Trương Thị Chiến

25/7/2019

Lường Thị Lan

30/8/2019

x

 

 

 

 

 

 

 

III

Lĩnh vực hộ tịch

 

 

Cao Thị Sáng

02/8/2019

Lê Văn Ý

02/11/2019

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Cằm

05/8/2019

Lê Văn Ý

20/8/2019

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trương Văn Đức

05/8/2019

Lê Văn Ý

20/8/2019

x