Phổ biến tuyên truyền

Danh sách hòa giải viên pháp luật xã Hoằng Lưu

Ngày 28/9/2022, UBND xã Hoằng Lưu ban hành Quyết định 162/QĐ-UBND về kiện toàn hòa giải viên cơ sởt xã Hoằng lLưu gồm các ông, bà có tên sau:

Danh sách tuyên truyền viên pháp luật xã Hoằng Lưu

Ngày 27/9/2022, UBND xã Hoằng Lưu ban hành Quyết định 161/QĐ-UBND về kiện toàn tuyên truyền viên pháp luật xã hoằng lưu, gồm các ông, bà có tên sau:

Bài tuyên truyền về sử dụng thực phẩm

Việc đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chiến lược chăm sóc, bảo vệ sức khỏe con người và còn là quyền cơ bản của mỗi người dân; an toàn thực phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, phát triển giống nòi, tăng cường nguồn lực con người, là nền tảng cho sự phát triển kinh tế - xã hội và hỗ trợ đắc lực cho việc giảm nghèo bền vững ở mỗi địa phương, quốc gia

trích một số điều về luật nghĩa vụ quân sự mà nhân dân cần biết

Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân. Thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân. Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự. Không đi khám NVQS bị phạt như thế nào? trốn khám NVQS có bị phạt tù không?

tuyên truyền luật hôn nhân và gia đình

Luật hôn nhân gia đình được quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 19/6/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015.

trích một số điều của luật cư trú

Luật Cư trú được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 13/11/2020. Luật Cư trú có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021, thay thế Luật Cư trú 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2013). Kể từ ngày Luật Cư trú có hiệu lực thi hành, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của Luật cho đến hết ngày 31/12/2022. Trường hợp thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khác với thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú thì sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú. Cụ thể một số nội dung cơ bản của Luật Cư trú như sau:

bài tuyên truyền về trợ giúp pháp lý

Ngày 20/6/2017, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Trợ giúp pháp lý và có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2018. Luật Trợ giúp pháp lý được bố cục thành 8 chương, 48 điều quy định về người được TGPL, tổ chức thực hiện TGPL, người thực hiện TGPL, hoạt động TGPL và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động TGPL.

tuyên truyền luật phòng chống tham nhũng

Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018: có hiệu lực 01/7/2019, trangtinphapluat.com giới thiệu 91 câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Luật Phòng chống tham nhũng và Nghị định 59/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng để bạn đọc dễ dàng tiếp cận với nội dung của Luật.

Bài tuyên truyền vận động toàn dân tham gia bảo hiểm y tế

Để thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn toàn xã, hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT toàn dân. Uỷ ban nhân dân xã Hoằng Lưu tiếp tục triển khai việc mua thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo, hộ làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình, hộ gia đình tham gia BHYT tự nguyện .

tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường

Ở Việt Nam, bạo lực học đường đang trở thành mối lo của phụ huynh, ngành giáo dục và toàn xã hội. Nó không chỉ diễn ra ở thành thị mà còn ở nông thôn, không chỉ có học sinh nam, mà cả học sinh nữ. Nó không những gây ra những tác động xấu đến mối quan hệ giữa trò với trò, thầy với trò mà còn gây hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần, thái độ học tập của học sinh, sự giảng dạy của thầy cô giáo và các hoạt động giáo dục của nhà trường.

bài tuyên truyền luật chăn nuôi

Ngày 19/11/2018 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6thông qua Luật Chăn nuôi số32/2018/QH14. Luật này gồm 08 chương, 83 điều, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020. Theo đó, Luật Chăn nuôi năm 2018 có những điểm cần lưu ý như sau:

bài tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm

Trong những năm gần đây, nền kinh tế của nước ta chuyển sang cơ chế thị trường. Các loại thực phẩm sản xuất, chế biến trong nước và nước ngoài nhập vào Việt Nam ngày càng nhiều chủng loại. Việc sử dụng các chất phụ gia trong sản xuất trở nên phổ biến. Các loại phẩm màu, đường hóa học đang bị lạm dụng trong pha chế nước giải khát, sản xuất bánh kẹo, chế biến thức ăn sẵn như thịt quay, giò chả, ô mai Nhiều loại thịt bán trên thị trường không qua kiểm duyệt thú y. Tình hình sản xuất thức ăn, đồ uống giả, không đảm bảo chất lượng và không theo đúng thành phần nguyên liệu cũng như quy trình công nghệ đã đăng ký với cơ quan quản lý. Nhãn hàng và quảng cáo không đúng sự thật vẫn xảy ra.