Phổ biến tuyên truyền

trích một số điều về luật nghĩa vụ quân sự mà nhân dân cần biết

trích một số điều về luật nghĩa vụ quân sự mà nhân dân cần biết

tuyên truyền luật hôn nhân và gia đình

trích một số điều về quyền và nghĩa vụ của vợ, chồng, cha, mẹ và con

trích một số điều của luật cư trú

ai có quyền tự do cư trú

bài tuyên truyền về trợ giúp pháp lý

bài tuyên truyền về trợ giúp pháp lý

tuyên truyền luật phòng chống tham nhũng

trích một số điều quy định về phòng chống tham nhũng

Bài tuyên truyền vận động toàn dân tham gia bảo hiểm y tế

Để thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn toàn xã, hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT toàn dân. Uỷ ban nhân dân xã Hoằng Lưu tiếp tục triển khai việc mua thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo, hộ làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình, hộ gia đình tham gia BHYT tự nguyện .

tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường

tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường

bài tuyên truyền luật chăn nuôi

bài tuyên truyền luật chăn nuôi

bài tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm

bài tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm

luật hôn nhân nhân và gia đình

uật hôn nhân nhân và gia đình

bài tuyên truyền về luật cư trú

ai có quyền tự do cư trú