Xã Hoằng Lưu hiện có 6 thôn, 19 xóm gồm:
    Thôn Phục Lễ: Xóm Nội Tiến, Trung Kiên, Quyết Tiến, Thắng Lợi.
    Thôn Nghĩa Phú (trước là Phú Lễ): Xóm Cao, xóm Nguyễn, xóm Sau, xóm Ao.
    Thôn Nghĩa Lập: Xóm Trong, xóm Ngoài.
    Thôn Phượng Ngô 1: Xóm Dâu, xóm Đình, xóm Ao.
    Thôn Phượng Ngô 2: Xóm Tổng, xóm Bái.
    Thôn Phượng Khê: Xóm Nam Sơn, Bắc Giang, Lưu 1, Lưu 2.