An ninh - Quốc phòng

Danh sách nam thanh niên khám tuyển NVQS năm 2021

Danh sách nam thanh niên khám tuyển NVQS năm 2021

danh sách nam thanh niên khám sơ tuyển NVQS năm 2022

danh sách nam thanh niên khám sơ tuyển NVQS năm 2022

CÔNG AN HUYỆN HOẰNG HÓA SIẾT CHẶT CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thời gian qua, Công an huyện đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện thực hiện đồng bộ công tác phòng chống dịch.

hồ sơ khen thưởng huân chương chiến công

hồ sơ khen thưởng huân chương chiến công

chính sách

chính sách

khai mạc lớp huấn luyện dân quân và bồi dưỡng kiến thức QP-AN năm 2021

khai mạc lớp huấn luyện dân quân và bồi dưỡng kiến thức QP-AN năm 2021

Thông báo danh sách thanh niên trúng tuyển sẵn sàng nhập ngũ năm 2021

Thông báo danh sách thanh niên trúng tuyển sẵn sàng nhập ngũ năm 2021