Tin hoạt động MTTQ và các đoàn thể xã

Đại hội đại biểu hội CCB

Đại hội đại biểu hội CCB

Đại hội đại biểu ĐTN nhiệm kỳ 2022 - 2027

Đại hội đại biểu ĐTN nhiệm kỳ 2022 - 2027

HLHPN xã Hoằng Lưu tổ chức tọa đàm ngày 20/10

HLHPN xã Hoằng Lưu tổ chức tọa đàm ngày 20/10

ĐTN tổ chức các hoạt động tặng quà trung thu

ĐTN tổ chức các hoạt động tặng quà trung thu