Y tế - Giáo dục

TRƯỜNG TH HOẰNG LƯU KỶ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG VÀ ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 2

TRƯỜNG TH HOẰNG LƯU KỶ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG VÀ ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 2

ĐU-HĐND-UBND-MTTQ xã Hoằng Lưu tổ chức kỷ niệm 40 ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

ĐU-HĐND-UBND-MTTQ xã Hoằng Lưu tổ chức kỷ niệm 40 ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Hướng dẫn cài đạt sổ SSKĐT

Hướng dẫn cài đạt sổ SSKĐT

Tọa đàm 67 năm ngày thầy thuốc Việt Nam

Tọa đàm 67 năm ngày thầy thuốc Việt Nam

Sáng ngày 20/9/2021 trường Mần non xã Hoằng Lưu tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2021 – 2022

Sáng ngày 20/9/2021 trường Mần non xã Hoằng Lưu tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2021 – 2022

TIN

đẩy mạnh công tác chỉnh trang vệ sinh môi trường chào mừng các ngày kỷ niệm 90 năm ngày thành lập MTTQ Việt Nam và 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11