XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

xã Hoằng Lưu xây dựng xã NTM nâng cao

xã Hoằng Lưu xây dựng xã NTM nâng cao

Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện kế hoạch 99 của UBND Huyện Hoằng Hóa

Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện kế hoạch 99 của UBND Huyện Hoằng Hóa

r

chuyển đổi số TTHC

Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện kế hoạch 99 của UBND Huyện Hoằng Hóa

Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện kế hoạch 99 của UBND Huyện Hoằng Hóa

Lễ công bố QĐ thôn kiễu mẫu Phượng Ngô 1

Lễ công bố QĐ thôn kiễu mẫu Phượng Ngô 1

xã Hoằng Lưu đẩy mạnh công tác XD xã NTM nâng cao thôn kiễu mẫu

xã hoằng Lưu đẩy mạnh công tác XD xã NTM nâng cao thôn kiễu mẫu

xã Hoằng Lưu tổ chức trồng cây đầu xuân

xã Hoằng Lưu tổ chức trồng cây đầu xuân

xã Hoằng Lưu xây dựng xã NTM nâng cao

xã Hoằng Lưu xây dựng xã NTM nâng cao

NĂM 2021, HUYỆN HOẰNG HOÁ PHẤN ĐẤU CÓ 3 XÃ NTM NÂNG CAO, 6 THÔN ĐẠT CHUẨN NTM KIỂU MẪU; XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH “MỖI XÃ MỘT THÔN KIỂU MẪU”.

Với quan điểm, xây dựng NTM có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, huyện Hoằng Hóa xác định xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị trong giai đoạn 2020 - 2025.

xã Hoằng Lưu triển khai xây dựng thôn kiểu mẫu, vườn hộ

xã Hoằng Lưu triển khai xây dựng thôn kiểu mẫu, vườn hộ