Hoạt động của HĐND & UBND

Hoằng Lưu tập huấn chuyển giao KHKT về trồng troạt, chăn nuôi, NTTS năm 2024

Nhằm giúp bà con nông dân tiếp cận với các tiến bộ KHKT mới, làm thay đổi tư duy và phương pháp tổ chức sản xuất của người dân; đồng thời nắm bắt các biện pháp kỹ thuật chăm sóc và nhận biết các đối tượng sâu bệnh hại để có biện pháp phòng trừ kịp thời trên các trà lúa vụ Chiêm xuân 2024. Ngày 25 tháng 03 năm 2024, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp đã phối hợp với UBND xã Hoằng Lưu, tổ chức 04 lớp tập huấn tại 4 thôn Phượng Khê, Phượng Ngô 2, Phục Lễ, Nghĩa Lập, chuyển giao tiến bộ KHKT cho 160 học viên là các hộ sản xuất trên địa bàn xã.

Hoằng Lưu tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng viết tin, bài trên Trang thông tin điện tử xã Hoằng lưu năm 2024

Sáng ngày 22/02/2024, Ban tuyên giáo xã Hoằng Lưu tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng viết tin, bài trên Trang thông tin điện tử xã Hoằng Lưu năm 2024, cho cán bộ, công chức và thành viên Ban tuyên giáo xã.

Hội đồng nhân dân xã Hoằng Lưu, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2023

Sáng ngày 28/12/2023, HĐND xã Hoằng Lưu, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 long trọng khai mạc kỳ họp thứ 7 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023). Dự kỳ họp có đồng chí Vũ Bá Lĩnh - BT Đảng ủy; các đồng chí thường vụ đảng ủy, thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ, trưởng các đoàn thể, chủ tịch các hội đặc thù, Bí thư các chi bộ, trưởng các thôn, hiệu trưởng các nhà trường, trưởng trạm y tế; giám đốc HTX DVNN và HTX NTTS, các ông, bà đại biểu HĐND xã khóa XXI

Hội đồng nhân dân xã Hoằng Lưu khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023)

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023), HĐND xã Hoằng Lưu khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp tại các thôn: Phượng Khê; Phương Ngô 1; Phượng Ngô 2; Nghĩa Phú; Nghĩa Lập và Phục Lễ trong các ngày 09 và 10/12/2023.

Hội đồng nhân dân xã Hoằng Lưu tổ chức kỳ họp thứ 6 bầu bổ sung Chủ tịch HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều ngày 16 tháng 11 năm 2023, Hội đồng nhân dân xã Hoằng Lưu khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tổ chức kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề) bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND xã.

Hoằng Lưu ra mắt mô hình "chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ"

Sáng ngày 25/5/2023, tại hội trường văn hoá xã, Hoằng Lưu đã tổ chức Hội nghị ra mắt mô hình "chính quyền thân thiện, vì dân phục vụ" năm 2023.

Hoằng Lưu tỏ chức hội nghị đối thoại năm 2022

Ngày 11/11/2022, Tại hội trường UBND xã tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân.

Hoằng Lưu tổ chức kỳ họp thứ 2 HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 29/12/2021, HĐND xã Hoằng Lưu tổ chức kỳ họp thứ 2 khóa XXI nhiệm kỳ 2021 2026. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Minh Hùng PCT.MTTQ huyện đại biểu HĐND huyện được bầu và trúng cử tại địa bàn xã, Lãnh đạo Đảng ủy HĐND, UBND, MTTQ các đoàn thể và đại biểu HĐND xã khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội đồng nhân dân xã Hoằng Lưu tổ chức tiếp xúc cử tri

Thực hiện kế hoạch số 04/KH-HĐND ngày 15/12/2020 Của TT hội đồng nhân dân xã vè việc tiếp xúc đại cử tri của đại biểu hội đồng nhân dân trước kỳ họp thứ Mười hai HĐND xã khó XX nhiệm kỳ 2016 - 2021.