Hoạt động của HĐND & UBND

Hội đồng nhân dân xã Hoằng Lưu tổ chức kỳ họp thứ 6 bầu bổ sung Chủ tịch HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều ngày 16 tháng 11 năm 2023, Hội đồng nhân dân xã Hoằng Lưu khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tổ chức kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề) bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND xã.

Hoằng Lưu ra mắt mô hình "chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ"

Sáng ngày 25/5/2023, tại hội trường văn hoá xã, Hoằng Lưu đã tổ chức Hội nghị ra mắt mô hình "chính quyền thân thiện, vì dân phục vụ" năm 2023.

Hoằng Lưu tỏ chức hội nghị đối thoại năm 2022

Ngày 11/11/2022, Tại hội trường UBND xã tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân.

Hoằng Lưu tổ chức kỳ họp thứ 2 HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 29/12/2021, HĐND xã Hoằng Lưu tổ chức kỳ họp thứ 2 khóa XXI nhiệm kỳ 2021 2026. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Minh Hùng PCT.MTTQ huyện đại biểu HĐND huyện được bầu và trúng cử tại địa bàn xã, Lãnh đạo Đảng ủy HĐND, UBND, MTTQ các đoàn thể và đại biểu HĐND xã khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026.