Truy cập

Hôm nay:
22
Hôm qua:
221
Tuần này:
721
Tháng này:
2795
Tất cả:
85520

Ý kiến thăm dò

tháng 9

Ngày 02/10/2019 09:49:35

             UBND XÃ HOẰNG LƯU

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN & TRẢ KẾT QUẢ

 

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tháng 9 năm 2019

 

TT

Mã hồ sơ hành chính

Người nộp hồ sơ

Ngày tiếp nhận hồ sơ

Người nhận

Ngày hẹn trả kết quả

Trạng thái, kết quả giải quyết

TTHC

Hồ sơ quá hạn giải quyết

Hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết( nêu rõ thông tin về người nộp hồ sơ)

Hồ sơ không giải quyết( nêu rõ thông tin về người nộp hồ sơ)

Đang giải quyết TTHC

Đang chờ bổ sung hồ sơ

Đang gửi kết quả về bộ phận TN & TKQ

Đã trả kết quả cho tổ chức, công dân

Số ngày quá hạn giải quyết

Thời hạn trả kết quả lần sau

I. Lĩnh vực hộ tịch

 

Liên thông hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em  dưới 6 tuổi ( BTP - THA - 276665)

Trương Ngọc Toàn

16/ 09

Lê Văn Ý

16/ 10

 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Thanh Kim

16/ 12

Lê Văn Ý

16/ 12

 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Thị Bằng

16/ 12

Lê Văn Ý

16/ 12

 

 

 

 

 

 

 

 

Bùi Thị Sang

23/ 09

Lê Văn Ý

23/ 12

 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Thị Chiên

23/ 09

Lê Văn Ý

23/ 10

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thùy

23/ 09

Lê Văn Ý

23/ 10

 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Hữu Hợp

30/ 09

Lê Văn Ý

30/ 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
  

tháng 9

Đăng lúc: 02/10/2019 09:49:35 (GMT+7)

             UBND XÃ HOẰNG LƯU

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN & TRẢ KẾT QUẢ

 

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tháng 9 năm 2019

 

TT

Mã hồ sơ hành chính

Người nộp hồ sơ

Ngày tiếp nhận hồ sơ

Người nhận

Ngày hẹn trả kết quả

Trạng thái, kết quả giải quyết

TTHC

Hồ sơ quá hạn giải quyết

Hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết( nêu rõ thông tin về người nộp hồ sơ)

Hồ sơ không giải quyết( nêu rõ thông tin về người nộp hồ sơ)

Đang giải quyết TTHC

Đang chờ bổ sung hồ sơ

Đang gửi kết quả về bộ phận TN & TKQ

Đã trả kết quả cho tổ chức, công dân

Số ngày quá hạn giải quyết

Thời hạn trả kết quả lần sau

I. Lĩnh vực hộ tịch

 

Liên thông hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em  dưới 6 tuổi ( BTP - THA - 276665)

Trương Ngọc Toàn

16/ 09

Lê Văn Ý

16/ 10

 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Thanh Kim

16/ 12

Lê Văn Ý

16/ 12

 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Thị Bằng

16/ 12

Lê Văn Ý

16/ 12

 

 

 

 

 

 

 

 

Bùi Thị Sang

23/ 09

Lê Văn Ý

23/ 12

 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Thị Chiên

23/ 09

Lê Văn Ý

23/ 10

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thùy

23/ 09

Lê Văn Ý

23/ 10

 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Hữu Hợp

30/ 09

Lê Văn Ý

30/ 10