Truy cập

Hôm nay:
24
Hôm qua:
117
Tuần này:
24
Tháng này:
2083
Tất cả:
144023

Ý kiến thăm dò

tháng 10

Ngày 10/07/2021 00:00:00

              UBND XÃ HOẰNG LƯU

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN & TRẢ KẾT QUẢ

 

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tháng 10 năm 2019

 

TT

Mã hồ sơ hành chính

Người nộp hồ sơ

Ngày tiếp nhận hồ sơ

Người nhận

Ngày hẹn trả kết quả

Trạng thái, kết quả giải quyết

TTHC

Hồ sơ quá hạn giải quyết

Hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết( nêu rõ thông tin về người nộp hồ sơ)

Hồ sơ không giải quyết( nêu rõ thông tin về người nộp hồ sơ)

Đang giải quyết TTHC

Đang chờ bổ sung hồ sơ

Đang gửi kết quả về bộ phận TN & TKQ

Đã trả kết quả cho tổ chức, công dân

Số ngày quá hạn giải quyết

Thời hạn trả kết quả lần sau

I. Lĩnh vực hộ tịch

 

Liên thông hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em  dưới 6 tuổi ( BTP - THA - 276665)

Lê Sỹ Hồ

01/ 10

Lê Văn Ý

1/ 1/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Ngọc Tú

01/ 10

Lê Văn Ý

01/ 11

 

 

 

 

 

 

 

 

Cao Thanh Tuyền

10/ 10

Lê Văn Ý

10/ 11

 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Thị Hải

11/ 10

Lê Văn Ý

11/ 11

 

 

 

 

 

 

 

 

Lường Thị Liễu

15/ 10

Lê Văn Ý

15/ 11

 

 

 

 

 

 

 

 

Trương Thị Lảu

15/ 10

Lê Văn Ý

15/ 11

 

 

 

 

 

 

 

 

Lường Xuân Diệu

15/ 10

Lê Văn Ý

15/1/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Lê huy Vinh

16/ 10

 

16/ 11

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Chí Thanh

25/ 10

Lê Văn Ý

25/ 11

 

 

 

 

 

 

 

 

Lường Văn Tuyền

25/ 10

Lê Văn Ý

25/ 11

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Lan

30/ 10

Lê Văn Ý

30/ 11

 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Thị Lộc

30/ 10

Lê Văn Ý

30/ 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

tháng 10

Đăng lúc: 10/07/2021 00:00:00 (GMT+7)

              UBND XÃ HOẰNG LƯU

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN & TRẢ KẾT QUẢ

 

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tháng 10 năm 2019

 

TT

Mã hồ sơ hành chính

Người nộp hồ sơ

Ngày tiếp nhận hồ sơ

Người nhận

Ngày hẹn trả kết quả

Trạng thái, kết quả giải quyết

TTHC

Hồ sơ quá hạn giải quyết

Hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết( nêu rõ thông tin về người nộp hồ sơ)

Hồ sơ không giải quyết( nêu rõ thông tin về người nộp hồ sơ)

Đang giải quyết TTHC

Đang chờ bổ sung hồ sơ

Đang gửi kết quả về bộ phận TN & TKQ

Đã trả kết quả cho tổ chức, công dân

Số ngày quá hạn giải quyết

Thời hạn trả kết quả lần sau

I. Lĩnh vực hộ tịch

 

Liên thông hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em  dưới 6 tuổi ( BTP - THA - 276665)

Lê Sỹ Hồ

01/ 10

Lê Văn Ý

1/ 1/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Ngọc Tú

01/ 10

Lê Văn Ý

01/ 11

 

 

 

 

 

 

 

 

Cao Thanh Tuyền

10/ 10

Lê Văn Ý

10/ 11

 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Thị Hải

11/ 10

Lê Văn Ý

11/ 11

 

 

 

 

 

 

 

 

Lường Thị Liễu

15/ 10

Lê Văn Ý

15/ 11

 

 

 

 

 

 

 

 

Trương Thị Lảu

15/ 10

Lê Văn Ý

15/ 11

 

 

 

 

 

 

 

 

Lường Xuân Diệu

15/ 10

Lê Văn Ý

15/1/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Lê huy Vinh

16/ 10

 

16/ 11

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Chí Thanh

25/ 10

Lê Văn Ý

25/ 11

 

 

 

 

 

 

 

 

Lường Văn Tuyền

25/ 10

Lê Văn Ý

25/ 11

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Lan

30/ 10

Lê Văn Ý

30/ 11

 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Thị Lộc

30/ 10

Lê Văn Ý

30/ 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

Từ khóa bài viết:
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)