Truy cập

Hôm nay:
28
Hôm qua:
79
Tuần này:
217
Tháng này:
107
Tất cả:
125855

Ý kiến thăm dò

tháng 10,11/2020

Ngày 11/11/2020 16:11:09

thủ tục hành chinh lĩnh vực chính sách xã hội

 

                   UBND XÃ HOẰNG LƯU

     BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

 

 

 

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (tuần/tháng/quý/năm)

Ngày ..... tháng 10 năm 2020

 

 

TT

Mã hồ sơ hành chính

 

 

 

Người nộp hồ sơ

Ngày tiếp nhận hồ sơ

Người nhận

Ngày hẹn trả kết quả

Trạng thái, kết quả giải quyết TTHC

Hồ sơ quá hạn giải quyết

Hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết (nêu rõ thông tin về người nộp hồ sơ)

Hồ sơ không giải quyết (nêu rõ thông tin về người nộp hồ sơ)

Đang giải quyết TTHC

Đang chờ bổ sung hồ sơ

Đã gửi kết quả về Bộ phận TN&TKQ

Đã trả kết quả cho tổ chức, công dân

Số ngày quá hạn giải quyết

Thời hạn trả kết quả lần sau

I

Lĩnh vực: Người có công  

1

 

Lê Văn Nhâm

4/10/202020

Lường Thị Lan

29/10/2020

x

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Lê Thị Dung

18/10/2020

Lường Thị Lan

13/11/2020

x

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Lê Thị Dung

18/10/2020

Lường Thị Lan

13/11/2020

x

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Lê Thị Tố

06/11/2020

Lường Thị Lan

01/12/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội  

1

 

Lê Duy Điền

10/10/2020

Lường Thị Lan

8/11/2020

x

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Đặng Thị Cải

11/10/2020

Lường Thị Lan

9/11/2020

x

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Trương Thị Khái

11/10/2020

Lường Thị Lan

9/11/2020

x

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Trịnh Minh Côi

12/10/2020

Lường Thị Lan

10/11/2020

x

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Nguyễn Thị Phượng

13/10/2020

Lường Thị Lan

11/11/2020

x

 

 

 

 

 

 

 

6

 

Nguyễn Thị Tâm

6/11/2020

Lường Thị Lan

12/11/2020

x

 

 

 

 

 

 

 

7

 

Nguyễn Văn Sản

6/11/2020

Lường Thị Lan

12/11/2020

x

 

 

 

 

 

 

 

8

 

Nguyễn Thị Tâm

6/11/2020

Lường Thị Lan

18/11/2020

x

 

 

 

 

 

 

 

9

 

Nguyễn Văn Sản

6/11/2020

Lường Thị Lan

18/11/2020

x

 

 

 

 

 

 

 

                             

* Mã hồ sơ TTHC là ký hiệu và số trong phần mềm một cửa (đối với những TTHC chưa có trong phần mềm thì không cần nhập

Mã hồ sơ TTHC; vẫn ghi ngày hẹn trả kết quả là ngày theo quy định của TTHC nhưng đã trả ngay thì tích vào ô đã trã kết quả.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tháng 10,11/2020

Đăng lúc: 11/11/2020 16:11:09 (GMT+7)

thủ tục hành chinh lĩnh vực chính sách xã hội

 

                   UBND XÃ HOẰNG LƯU

     BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

 

 

 

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (tuần/tháng/quý/năm)

Ngày ..... tháng 10 năm 2020

 

 

TT

Mã hồ sơ hành chính

 

 

 

Người nộp hồ sơ

Ngày tiếp nhận hồ sơ

Người nhận

Ngày hẹn trả kết quả

Trạng thái, kết quả giải quyết TTHC

Hồ sơ quá hạn giải quyết

Hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết (nêu rõ thông tin về người nộp hồ sơ)

Hồ sơ không giải quyết (nêu rõ thông tin về người nộp hồ sơ)

Đang giải quyết TTHC

Đang chờ bổ sung hồ sơ

Đã gửi kết quả về Bộ phận TN&TKQ

Đã trả kết quả cho tổ chức, công dân

Số ngày quá hạn giải quyết

Thời hạn trả kết quả lần sau

I

Lĩnh vực: Người có công  

1

 

Lê Văn Nhâm

4/10/202020

Lường Thị Lan

29/10/2020

x

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Lê Thị Dung

18/10/2020

Lường Thị Lan

13/11/2020

x

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Lê Thị Dung

18/10/2020

Lường Thị Lan

13/11/2020

x

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Lê Thị Tố

06/11/2020

Lường Thị Lan

01/12/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội  

1

 

Lê Duy Điền

10/10/2020

Lường Thị Lan

8/11/2020

x

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Đặng Thị Cải

11/10/2020

Lường Thị Lan

9/11/2020

x

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Trương Thị Khái

11/10/2020

Lường Thị Lan

9/11/2020

x

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Trịnh Minh Côi

12/10/2020

Lường Thị Lan

10/11/2020

x

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Nguyễn Thị Phượng

13/10/2020

Lường Thị Lan

11/11/2020

x

 

 

 

 

 

 

 

6

 

Nguyễn Thị Tâm

6/11/2020

Lường Thị Lan

12/11/2020

x

 

 

 

 

 

 

 

7

 

Nguyễn Văn Sản

6/11/2020

Lường Thị Lan

12/11/2020

x

 

 

 

 

 

 

 

8

 

Nguyễn Thị Tâm

6/11/2020

Lường Thị Lan

18/11/2020

x

 

 

 

 

 

 

 

9

 

Nguyễn Văn Sản

6/11/2020

Lường Thị Lan

18/11/2020

x

 

 

 

 

 

 

 

                             

* Mã hồ sơ TTHC là ký hiệu và số trong phần mềm một cửa (đối với những TTHC chưa có trong phần mềm thì không cần nhập

Mã hồ sơ TTHC; vẫn ghi ngày hẹn trả kết quả là ngày theo quy định của TTHC nhưng đã trả ngay thì tích vào ô đã trã kết quả.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)