Công khai kết quả giải quyết TTHC TUẦN 2 THÁNG 9 NĂM 2023

Đăng lúc: 16:19:34 15/09/2023 (GMT+7)

Công khai kết quả giải quyết TTHC TUẦN 2 THÁNG 9 NĂM 2023

             UBND XÃ HOẰNG LƯU

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN & TRẢ KẾT QUẢ

 

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tuần 02 tháng 09 năm 2023(từ ngày 09/09/2023 đến ngày 15/09/2023)

 

TT

Mã hồ sơ hành chính

Người nộp hồ sơ

Ngày tiếp nhận hồ sơ

Người nhận

Ngày hẹn trả kết quả

Trạng thái, kết quả giải quyết

TTHC

Hồ sơ quá hạn giải quyết

Hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết( nêu rõ thông tin về người nộp hồ sơ)

Hồ sơ không giải quyết( nêu rõ thông tin về người nộp hồ sơ)

 

 
0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc