Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 01 tháng 10 năm 2023

Đăng lúc: 14:36:08 06/10/2023 (GMT+7)

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 01 tháng 10 năm 2023

             UBND XÃ HOẰNG LƯU

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN & TRẢ KẾT QUẢ

 

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tuần 01 tháng 10 năm 2023(từ ngày 25/09/2023 đến ngày 06/10/2023)

 

TT

Mã hồ sơ hành chính

Người nộp hồ sơ

Ngày tiếp nhận hồ sơ

Người nhận

Ngày hẹn trả kết quả

Trạng thái, kết quả giải quyết

TTHC

Hồ sơ quá hạn giải quyết

Hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết( nêu rõ thông tin về người nộp hồ sơ)

Hồ sơ không giải quyết( nêu rõ thông tin về người nộp hồ sơ)

 

Đang giải quyết TTHC

Đang chờ bổ sung hồ sơ

Đang gửi kết quả về bộ phận TN & TKQ

Đã trả kết quả cho tổ chức, công dân

Số ngày quá hạn giải quyết

Thời hạn trả kết quả lần sau

 

I. Lĩnh vực hộ tịch

 

Liên thông hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em  dưới 6 tuổi ( BTP - THA - 276665)

Nguyễn Văn Duẩn

26/09

Lê Văn Ý

03/10

 

 

 

X

 

 

 

 

Lương Đức  Long

28/09

Lê Văn Ý

05/10

 

 

 

X

 

 

 

 

Hoàng Đại Lợi

28/09

Lê Văn Ý

05/10

 

 

 

X

 

 

 

 

Lương Minh Phát

02/10

Lê Văn Ý

06/10

 

 

 

X

 

 

 

 

Lê Duy Thu

02/10

Lê Văn Ý

06/10

 

 

 

X

 

 

 

 

Lê Hữu Hợp

03/10

Lê Văn Ý

09/10

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
  
0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc