Công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính tuần 3 tháng 11 năm 2023

Đăng lúc: 10:25:55 24/11/2023 (GMT+7)

công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính tuần 3 tháng 11 năm 2023

                   UBND XÃ HOẰNG LƯU

     BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

 

  

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(tuần
3, tháng 11/2023)

Ngày 24 tháng 11 năm 2023

 

 

TT

Mã hồ sơ hành chính

 

 

 

Người nộp hồ sơ

Ngày tiếp nhận hồ sơ

Người nhận

Ngày hẹn trả kết quả

Trạng thái, kết quả giải quyết TTHC

Hồ sơ quá hạn giải quyết

Hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết (nêu rõ thông tin về người nộp hồ sơ)

Hồ sơ không giải quyết (nêu rõ thông tin về người nộp hồ sơ)

Đang giải quyết TTHC

Đang chờ bổ sung hồ sơ

Đã gửi kết quả về Bộ phận TN&TKQ

Đã trả kết quả cho tổ chức, công dân

Số ngày quá hạn giải quyết

Thời hạn trả kết quả lần sau

I

Lĩnh vực: Người có công  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội  

 

1

Nguyễn Việt Dũng

21/11/2023

Lường Thị Lan

06/12/2023

x

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nguyễn Khương Duy

21/11/2023

Lường Thị Lan

06/12/2023

x

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Lê Văn Long

22/11/2023

Lường Thị Lan

07/12/2023

x

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Trần Ngọc Tràng

24/11/2023

Lường Thị Lan

30/11/2023

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Mã hồ sơ TTHC là ký hiệu và số trong phần mềm một cửa (đối với những TTHC chưa có trong phần mềm thì không cần nhập

Mã hồ sơ TTHC; vẫn ghi ngày hẹn trả kết quả là ngày theo quy định của TTHC nhưng đã trả ngay thì tích vào ô đã trã kết quả.

 

 

 

 

 

  
0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc