Truy cập

Hôm nay:
45
Hôm qua:
117
Tuần này:
45
Tháng này:
2104
Tất cả:
144044

Ý kiến thăm dò

công khai giải quyết thủ tục hành chính tuần 3 tháng 4 năm 2021

Ngày 22/03/2021 07:21:04

công khai giải quyết thủ tục hành chính tuần 3 tháng 4 năm 2021

             UBND XÃ HOẰNG LƯU

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN & TRẢ KẾT QUẢ

 

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tuần 03 tháng 3 năm 2021

 

TT

Mã hồ sơ hành chính

Người nộp hồ sơ

Ngày tiếp nhận hồ sơ

Người nhận

Ngày hẹn trả kết quả

Trạng thái, kết quả giải quyết

TTHC

Hồ sơ quá hạn giải quyết

Hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết( nêu rõ thông tin về người nộp hồ sơ)

Hồ sơ không giải quyết( nêu rõ thông tin về người nộp hồ sơ)

Đang giải quyết TTHC

Đang chờ bổ sung hồ sơ

Đang gửi kết quả về bộ phận TN & TKQ

Đã trả kết quả cho tổ chức, công dân

Số ngày quá hạn giải quyết

Thời hạn trả kết quả lần sau

I. Lĩnh vực hộ tịch

 

Liên thông hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em  dưới 6 tuổi ( BTP - THA - 276665)

Nguyễn văn nhân

09/ 03

Lê Văn Ý

29/3

X

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn văn tâm

09/ 03

Lê Văn Ý

29/3

X

 

 

 

 

 

 

 

Lê huy quang

15/ 03

Lê Văn Ý

05/4

X

 

 

 

 

 

 

 

Trần ngọc dũng

15/ 03

Lê Văn Ý

05/4

X

 

 

 

 

 

 

 

Trịnh văn toản

16/ 03

Lê Văn Ý

06/4

X

 

 

 

 

 

 

 

Lê duy dược

17/ 03

Lê Văn Ý

07/4

X

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng ngọc loan

19/ 03

Lê Văn Ý

09/ 4

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
  

công khai giải quyết thủ tục hành chính tuần 3 tháng 4 năm 2021

Đăng lúc: 22/03/2021 07:21:04 (GMT+7)

công khai giải quyết thủ tục hành chính tuần 3 tháng 4 năm 2021

             UBND XÃ HOẰNG LƯU

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN & TRẢ KẾT QUẢ

 

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tuần 03 tháng 3 năm 2021

 

TT

Mã hồ sơ hành chính

Người nộp hồ sơ

Ngày tiếp nhận hồ sơ

Người nhận

Ngày hẹn trả kết quả

Trạng thái, kết quả giải quyết

TTHC

Hồ sơ quá hạn giải quyết

Hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết( nêu rõ thông tin về người nộp hồ sơ)

Hồ sơ không giải quyết( nêu rõ thông tin về người nộp hồ sơ)

Đang giải quyết TTHC

Đang chờ bổ sung hồ sơ

Đang gửi kết quả về bộ phận TN & TKQ

Đã trả kết quả cho tổ chức, công dân

Số ngày quá hạn giải quyết

Thời hạn trả kết quả lần sau

I. Lĩnh vực hộ tịch

 

Liên thông hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em  dưới 6 tuổi ( BTP - THA - 276665)

Nguyễn văn nhân

09/ 03

Lê Văn Ý

29/3

X

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn văn tâm

09/ 03

Lê Văn Ý

29/3

X

 

 

 

 

 

 

 

Lê huy quang

15/ 03

Lê Văn Ý

05/4

X

 

 

 

 

 

 

 

Trần ngọc dũng

15/ 03

Lê Văn Ý

05/4

X

 

 

 

 

 

 

 

Trịnh văn toản

16/ 03

Lê Văn Ý

06/4

X

 

 

 

 

 

 

 

Lê duy dược

17/ 03

Lê Văn Ý

07/4

X

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng ngọc loan

19/ 03

Lê Văn Ý

09/ 4

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
  
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)