xã Hoằng Lưu đẩy mạnh công tác XD xã NTM nâng cao thôn kiễu mẫu

Đăng lúc: 09:09:37 28/02/2022 (GMT+7)

xã hoằng Lưu đẩy mạnh công tác XD xã NTM nâng cao thôn kiễu mẫu

BCĐ XÂY DỰNG NTM Xà HOẰNG LƯU LÀM VIỆC VÀ KIỂM TRA THỰC TẾ CÁC TIÊU CHÍ XÂY DỰNG THÔN KIỂU MÃU THÔN NGHĨA LẬP – THÔN PHƯỢNG NGÔ 2

Căn cứ Quyết định giao chỉ tiêu về phát triển KT – XH, chỉ tiêu xây dựng xã NTM nâng cao, thôn kiểu mẫu năm 2022.

Thực hiện nghị quyết HĐND xã tại kỳ hpoj thứ 3 khó XXI về xây dựng NTM năm 2022. Ngày 25 tháng 2 năm 2022 Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Hoằng Lưu đã tiến hành làm việc và kiểm tra thực tế cùng với tiểu ban xây dựng thôn kiểu ẫu 2 thôn Phượng Ngô 2 và thôn Nghĩa Lập.

Thành phần BCĐ xã gồm Đ/c bí thư đảng ủy trưởng ban chỉ đạo, Đ/c phó bí thư đảng ủy chủ tịch UBND xã và các Đ/c TTĐU – HĐND- UBND và các công chức có liên quan.

Thôn: Toàn bộ cấp ủy chi bộ, tiểu ban xây dựng thôn kiểu mẫu hai thôn.

Sau khi đi kiểm tra thực tế các tiêu chí đang tiến hành xây dựng  tại thôn như đường giao thông, rãnh thoát nước, môi trường, các thiết chế văn hóa, vườn hộ, vườn mẫu…..

Tại buổi làm việc đoàn đã nghe đồng chí bí thư chi bộ đại diện cho thôn báo cáo kế hoạch và tiến độ xây dựng các tiêu chí thôn kiễu mẫu. Đề xuất những khó khăn vướng mắc tại cơ sở đề nghị BCĐ xã có chính sách hổ trợ thôn để hoàn thành các tiêu chí theo đúng tiến độ.

Các thành viên trong ban chỉ đạo xã được phụ trách các tiêu chí tham gia đóng góp vào các tiêu chí tại thôn cần bổ xung hoàn thiện theo quy định.

Đồng chí Bí thư đảng ủy phát biểu ý kiến chỉ đạo ghi nhận sự phấn đấu của các thôn và yêu cầu các thôn cần đẩy nhanh tiến độ từng bước tháo ngỡ những khó khăn và xã sẻ có cơ chế hổ trợ các thôn. Tăng cường công tác vận động nhân dân.

Đồng chí chủ tịch UBND xã kết luận buổi làm việc. Tiếp thu những kiến nghị đề xuất của thôn. Yêu cầu các thôn cần tiếp tục xây dựng kế hoạch đẩy nhanh tiến độ xây dựng các tiêu chí thôn kiểu mẫu. Yêu cầu các tiêu chí nào khó khăn xã sẻ có chỉnh sách hổ trợ kịp thời. Yêu cầu các cán bộ công chức phụ trách các tiêu chỉ phối hợp với thôn để tham gia chỉ đạo, hướng dẫn để đảm bảo đúng thời gian tiến độ. 
0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc