NĂM 2021, HUYỆN HOẰNG HOÁ PHẤN ĐẤU CÓ 3 XÃ NTM NÂNG CAO, 6 THÔN ĐẠT CHUẨN NTM KIỂU MẪU; XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH “MỖI XÃ MỘT THÔN KIỂU MẪU”.

Đăng lúc: 09:29:27 16/09/2021 (GMT+7)

Với quan điểm, xây dựng NTM có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, huyện Hoằng Hóa xác định xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị trong giai đoạn 2020 - 2025.

Với quan điểm, xây dựng NTM có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, huyện Hoằng Hóa xác định xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị trong giai đoạn 2020 - 2025.
 1. Thôn Lê Lợi xã Hoằng Đồng.png
Thôn Lê Lợi xã Hoằng Đồng
Với mục tiêu cụ thể là duy trì, củng cố và không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí xã, huyện NTM, năm 2021, Hoằng Hoá đã đề ra chỉ tiêu phấn đấu xây dựng thành công thêm 3 xã NTM nâng cao, gồm: Hoằng Xuân, Hoằng Thái và Hoằng Tiến; 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu là xã Hoằng Đồng và 6 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, gồm: Thôn Trà La xã Hoằng Xuân, thôn Thành Nam xã Hoằng Lộc, thôn Trọng Hậu xã Hoằng Quỳ, thôn Trịnh Thôn xã Hoằng Phú, thôn Kim Sơn xã Hoằng Tiến và thôn Phượng Ngô 1 xã Hoằng Lưu; Các xã còn lại phấn đấu tăng ít nhất 2 tiêu chí xã NTM nâng cao, mỗi thôn đăng ký xây dựng thôn kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025 phải tăng thêm ít nhất 2 tiêu chí.
2. Nhà văn hoá thôn Phượng Ngô 2 xã Hoằng Lưu.png
Nhà văn hoá thôn Phượng Ngô 2 xã Hoằng Lưu
 
Theo đó, đối với xã NTM nâng cao được thực hiện theo 15 tiêu chí với 41 chỉ tiêu cơ bản theo quy định và phải đảm bảo được các điều kiện: xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM và phải có 100% tiêu chí NTM được duy trì đạt chuẩn tại thời điểm xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao; Có đăng ký xã đạt chuẩn NTM nâng cao và được UBND cấp huyện đưa vào kế hoạch thực hiện; Có 100% tiêu chí NTM nâng cao thực hiện trên địa bàn xã đạt chuẩn theo quy định; Không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM nâng cao. Đối với thôn, bản NTM kiểu mẫu được thực hiện theo 14 tiêu chí theo quy định, gồm: phát triển kinh tế, thu nhập, hộ nghèo, nhà ở và khuôn viên nông hộ, giao thông, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hoá, môi trường và an toàn thực phẩm, thuỷ lợi, điện, thông tin và truyền thông, hệ thống chính trị - chấp hành pháp luật, quốc phòng – an ninh. Đối với xã NTM kiểu mẫu: xã được công nhận NTM kiểu mẫu là xã đã đạt chuẩn NTM nâng cao theo quy định và đáp ứng  được 4 tiêu chí theo quy định, gồm: tiêu chí về sản xuất – thu nhập – hộ nghèo, tiêu chí về giáo dục – y tế - văn hoá, tiêu chí về môi trường và tiêu chí về ANTT – hành chính công.
Thanh Quý – Trung tâm VHTT TT&DL