Hoằng Lưu tọa đàm kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống các Ban xây dựng đảng

Đăng lúc: 09:19:47 16/10/2023 (GMT+7)

Sáng ngày 16/10/2023, xã Hoằng Lưu tổ chức tọa đàm kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống các Ban xây dựng Đảng. Về dự buổi tọa đàm có đồng chí Vũ Bá Lĩnh - Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Thị Vân - Phó bí thư thường trực; đồng chí Lê Ngọc Hạnh - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã; ủy viên UBKT Đảng ủy; thành viên Khối dân vận, Văn phòng Đảng ủy; Chủ tịch MTTQ, trưởng các đoàn thể và công chức chuyên môn UBND xã.

    
z4787092201882_420302d4cf5e61f5dd5ac724f6ec8004.jpg
Đồng chí Vũ Bá Lĩnh - BT Đảng ủy trao hoa chúc mừng các Ban XDĐ

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại quá trình hình thành, phát triển và truyền thống vẻ vang 93 năm qua của các Ban của Đảng qua các thời kỳ. Cách đây 93 năm, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng họp từ ngày 14/10/1930 đến cuối tháng 10/1930 tại Hương Cảng (Trung Quốc) đã thông qua Luận Cương chính trị, thông qua Điều lệ Đảng và quyết định lập ra các cơ quan: Bộ Tổ chức, Bộ Tuyên truyền, Bộ Công nhân vận động. Việc hình thành các Bộ đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời đánh dấu sự ra đời của ngành xây dựng Đảng - các cơ quan giúp Đảng trong tập hợp và xây dựng lực lượng cách mạng gồm: Ngành Tổ chức, Dân vận, Văn phòng cấp uỷ và đến năm 1948 thành lập thêm cơ quan Kiểm tra của Đảng. Từ đó, Đảng ta luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng về tổ chức, dân vận, kiểm tra giám sát. Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX đã quyết định lấy ngày 14/10 hàng năm là Ngày truyền thống Ban Tổ chức; ngày 15/10 là Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng; ngày 16/10 là Ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng và ngày 18/10 là Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy.

Trong suốt 70 năm qua, đối với công tác công tác tổ chức xây dựng Đảng luôn được Đảng bộ xã Hoằng Lưu quan tâm chú trọng. Thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp, đặc biệt là Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"

Ban Thường vụ Đảng ủy đã tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ xã đề ra các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nhằm xây dựng tổ chức đảng, hệ thống chính trị, công tác phát triển đảng viên. Từ đó, Đảng ủy, chi ủy và các chi bộ trên địa bàn toàn xã đã không ngừng được củng cố và phát triển, chất lượng tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên rõ rệt; công tác quy hoạch, đào tạo, đề xuất bố trí sử dụng cán bộ đã đi vào nề nếp, góp phần động viên cổ vũ đội ngũ cán bộ, đảng viên hăng hái với công việc được giao.

Đối với công tác dân vận: Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang, công tác dân vận của Đảng được cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn quan tâm, luôn bám sát đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác vận động quần chúng. Khối dân vận xã thường xuyên được kiện toàn đảm bảo số lượng, đi vào hoạt động có nề nếp. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu cho các cấp ủy Đảng, phản ảnh kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Đối với công tác văn phòng: Làm tốt công tác tham mưu, giúp việc cho Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ xã. Tham mưu tổ chức điều hành công việc lãnh đạo và thông tin tổng hợp phục vụ cấp uỷ, tham mưu soạn thảo nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị… Thường xuyên giữ mối liên hệ và phối hợp chặt chẽ với các Ban Đảng, Văn phòng UBND, MTTQ, các đoàn thể trong việc xây dựng chương trình làm việc cho cấp ủy.

Về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, dưới sự lãnh đạo, hướng dẫn của UBKT Huyện ủy và sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được UBKT Đảng ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đã tiến hành kiểm tra hàng tram lượt đảng viên và tổ chức đảng trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và nhiệm vụ của đảng viên; xử lý và đề nghị xử lý kịp thời những tổ chức đảng và đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, giữ vững kỷ cương, góp phần tích cực xây dựng Đảng bộ xã ngày càng trong sạch vững mạnh.

Phát huy truyền thống vẻ vang trong 93 năm qua, các Ban xây dựng Đảng của xã Hoằng Lưu tiếp tục nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh; tiếp tục phát huy cao độ tinh thần yêu nước, tạo khí thế mới, quyết tâm mới, ra sức thi đua, phấn đấu xây dựng xã Hoằng Lưu về đích xã Nông thôn mới nâng cao vào năm 2024; Nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025./.
                                                                                                  Linh Bá

 

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc