Xã Hoằng Lưu ra quân làm thủy lợi trước mùa mưa bão năm 2021

Đăng lúc: 07:22:35 30/05/2021 (GMT+7)

Thực hiện kế hoạch làm thủy lợi trước mùa mưa bảo năm 2021. Hôm nay ngày 30 tháng 5 năm 2021 các đơn vị thôn đồng loạt ra quân làm thủy lợi, vớt bèo phát quang cây cỏ khơi thông dòng chảy tại các tuyến kênh của xã và của thôn đảm bảo thông thoáng tiêu thoát nước phục vụ cho sản xuất.

Xã Hoằng Lưu ra quân làm thủy lợi trước mùa mưa bảo năm 2021.

 

Thực hiện kế hoạch làm thủy lợi trước mùa mưa bảo năm 2021. Hôm  nay ngày 30 tháng 5 năm 2021 các đơn vị thôn đồng loạt ra quân làm thủy lợi, vớt bèo phát quang cây cỏ khơi thông dòng chảy tại các tuyến kênh của xã và của thôn đảm bảo thông thoáng tiêu thoát nước phục vụ cho sản xuất.

Với tinh thần lao động hăng say trách nhiệm các lao động các thôn đã hoàn thành các tuyến được giao đảm bảo khối lượng, chất lượng.

Cùng với lao động đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid 19.

 
0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc