Tình hình kinh tế - chính trị tháng 10 năm 2023 của xã Hoằng Lưu

Đăng lúc: 08:09:52 19/11/2023 (GMT+7)

Chiều ngày 03/11/2023, Đảng ủy xã Hoằng Lưu tổ chức hội nghị đánh giá tình hình, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 10 năm 2023.

        Tháng 10 năm 2023, Đảng ủy xã Hoằng Lưu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân; lập hồ sơ kết nạp Đảng cho 1 quần chúng. Lập hồ sơ đề nghị tặng huy hiệu đảng cho 6 đồng chí đảng viên đủ điều kiện.

UBND xã tập trung điều hành phát triển kinh tế, quản lý xã hội, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương hành chính. Chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ chuyển đổi số; nhập dữ liệu hộ tịch; giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn xã; thẩm định và trình phê duyệt quyết toán các công trình XDCB hoàn thành; Tổ chức thu sản hợp đồng thuê đất của UBND xã

MTTQ, các đoàn thể, hội quần chúng tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngành dọc cấp trên. Mặt trận Tổ quốc tổ chức hội nghị đánh giá hoạt động công tác mặt trật 9 tháng đầu năm, kiện toàn ủy viên UBMTTQ xã nhiệm kỳ 2019 - 2024 và triển khai kế hoạch kiện toàn ban công tác mặt trận và tổ chức đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2024 - 2029. Hội Nông Dân tiếp tục cung ứng phân bón trả chậm cho hội viên đảm bảo chất lượng. Đoàn thanh niên phối hợp với BCH Quân sự xã vận động đoàn viên thanh niên tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự; Hội phụ nữ, hội nông dân tổ chức tọa đàm nhân ngày kỷ niệm thành lập hội. Hội phụ nữ tham gia đi bộ gây quỹ trung thu do huyện hội tổ chức. Hội cựu chiến binh tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh kênh mương dòng chảy.

Về trồng trọt và chăn nuôi: Ban nông nghiệp, HTX DVNN đã thường xuyên theo dõi tình hình sinh trưởng phát triển của cây trồng để khuyến cáo cho nhân dân chăm sóc phòng trừ sâu bệnh; Tập trung chỉ đạo nhân dân thu hoạch nhanh gọn lúa mùa, tổ chức sản xuất vụ đông theo đúng kế hoạch đề ra

Về nuôi trồng, khai thác thủy sản: HTX NTTS thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn các hộ NTTS tận thu sản phẩm cuối vụ, cải tạo ao, đồng, xử lý nguồn nước đảm bảo cho nuôi trồng. Sản lượng thủy sản thu hoạch trong tháng 10 ước đạt 20 tấn (cá 5 tấn, tôm 15 tấn).

Trong xây dựng nông thôn mới: Tổ chức phân công thực hiện kế hoạch 145 của UBND huyện cho MTTQ, các đoàn thể chủ trì, phối hợp thực hiện (MTTQ chỉ đạo thực hiện trồng chăm sóc cây xanh, cây hàng Diềm; Hội Nông dân chỉ đạo thực hiện cải tạo vườn hộ xây dựng vườn mẫu; Hội Phụ nữ chỉ đạo thực hiện công tác VSMT đường làng ngõ xóm, sắp xếp đồ đoàn trong nhà gọn gàng, ngăn nắp; Hội CCB chỉ đạo thực hiện chỉnh trang tường Bao Lăng các hộ gia đình; Đoàn TN phối hợp với trường THCS tổ chức chăm sóc Công viên Min ni). Thông báo phần việc của xã, của thôn trong thực hiện các công trình xây dựng thôn kiểu mẫu tại thôn Nghĩa Phú. Khởi công xây dựng nhà văn hóa thôn Nghĩa Lập, đình thờ Thần Hoàng làng Vũ Viết Thành. Khởi công xây dựng 3 tuyến đường giao thông nội đồng từ kênh N24.8 đi N24 (Thôn Phục Lễ, Nghĩa Phú, Phượng Ngô).  Tổ chức thực hiện công tác GPMB 20 thôn Nghĩa Phú. Tổ chức khảo sát, đánh giá các tiêu chí thôn kiểu mẫu Nghĩa lập; khảo sát, bổ sung hồ sơ thiết lập mặt bằng thôn Phục Lễ; Tiếp tục vận động GPMB20 thôn Nghĩa Phú. Các thôn duy trì công tác vệ sinh môi trường, thực hiện kế hoạch 145 của UBND huyện.

Về văn hoá xã hội: Tập trung tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Tuyên truyền kỷ niệm 93 năm này thành lập Hội Nông dân và hội liên hiệp phụ nữ. Thực hiện tốt công tác dạy và học, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém trong các nhà trường. Các trường tổ chức họp phụ huynh đầu năm học thông qua các nội dung học tập đầu năm và công khai các khoản thu trong năm học. Tổ chức khám bệnh cho 100 lượt người, trong đó khám BHYT 60 lượt người. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch theo mùa. Hoàn thành kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023, tổng số hộ nghèo là 20/1445 hộ = 1,38%, hộ cận nghèo là 32/1445 hộ = 2,21%. Xây dựng kế hoạch việc thu thập, cập nhật và khai thác thông tin cơ sở dữ liệu về người lao động trên địa bàn xã.

Về quốc phòng - an ninh: Tổ chức Họp Hội đồng NVQS xã để xét duyệt số công dân diện tạm miễn, tạm hoãn và điều khám sơ tuyển năm 2024; Gửi Lệnh điều Sơ tuyển cho 40 Nam công dân diện SS nhập ngũ năm 2024; hoàn thành kế hoạch sơ tuyển NVQS tại xã. Báo cáo danh sách đối tượng Quân nhân trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ = 01 đối tượng. Thực hiện kế hoạch cao điểm phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động xuất, ngập cảnh trái phép qua tuyến biên giới với Trung Quốc và các tuyến biên giới Campuchia, Lào, thực hiện ký cam kết đối với 7 công dân và đại diện gia đình công dân. Tăng cường thực hiện kế hoạch kiểm tra xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh, thực hiện kiểm tra 5 cơ sở, lập biên bản vi phạm 1 cơ sở. Tiếp tục nhập dữ liệu hộ tịch trên nền tảng dữ liệu quốc gia về dân cư, tổng 1019 trường hợp. Rà soát, làm sạch, bổ sung dữ liệu mã số thuế đối với cá nhân và hộ kinh doanh trên địa bàn xã, tổng 2 đợt là 1250 trường hợp./.

Bá Lĩnh - TBTG xã

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc