Hội CCB tổng kết năm 2020

Đăng lúc: 15:39:10 28/12/2020 (GMT+7)

Hội CCB tổng kết năm 2020

HỘI CCB HOẰNG HÓA

HỘI CCB HOẰNG LƯU

Số:  12 - BC/CCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


                   Hoằng Lưu, ngày 15 tháng 12 năm 2020

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC HỘI NĂM 2020

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC HỘI NĂM 2021

 

PHẦN I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC HỘI NĂM 2020

 

 

Trong không khí thi đua của Đảng bộ và nhân dân xã Hoằng Lưu lập thành tích để chào mừng Đại hội các cấp, chào mừng các ngày lễ lớn, công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng, lãnh đạo đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Kinh tế xã nhà trong năm ổn định, các công trình phúc lợi được quan tâm đầu tư xây dựng khang trang, quốc phòng an ninh được củng cố, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện.

Bên cạnh đố cũng có những khó khăn đó là diễn biến của thời tiết thiên nhiên phức tạp khó lường, bảo lụt nắng hạn, rét đậm kéo dài, dịch cúm covid 19 ở Người diễn biến phức tạp, giá cả các mặt hàng không ổn ssinhj, kết hợp với tình hình thế giới có những diễn biến phức tạp, tranh chấp biển động đã tác động đến tư tưởng đời sống của hội viên và nhân dân.

Song dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ, sự chỉ đọa của Ban Thường vụ Hội CCB Huyện, sự tạo điều kiện của UBND xã, sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ, các tổ chức đoàn thể trong xã. Trong năm cán bộ hội viên CCB luôn phát huy bản chất truyền thống “Bộ độ cụ Hồ”, tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước, CCB gương mẫu khắc phục khó khăn, đoàn kết thống nhất tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế văn hóa xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương

I. Thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế.

1. Thực hiện nhiệm vụ chính trị.

- Tham gia công tác xây dựng Đảng - chính quyền trong sạch vững mạnh. Hội CCB là lực lượng nòng cốt được Đảng - chính quyền và nhân dân tin tưởng. Hội luôn coi trọng nhiệm vụ tham gia xây dựng bảo vệ Đảng chính quyền trong sạch, góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng và vai trò điều hành của chính quyền. Từ cán bộ BCH đến hội viên luôn nêu cao vai trò trách nhiệm nghiêm chỉnh thực hiện mọi chỉ thị nghị quyết của cấp trên và kế hoạch nhiệm vụ của chính quyền. Hàng tháng tiếp thu nghị quyết của Đảng ủy, kế hoạch công tác tháng. Ban thường vụ hội quán triệt triển khai trong BCH để đề ra chương trình kế hoạch tổ chức thực hiện và nhiệm vụ của hội cấp trên. Căn cứ vào tình hình thực tế xây dựng chương trình tổ chức thực hiện có hiệu quả, từng chi hội, hội viên được quán triệt và thực hiện nhiệm vụ của hội đề ra.

- Ngay từ đầu năm 2020 Hội đã xây dựng chương trình công tác năm và kế hoạch kiểm tra năm 2020 triển khai đến BCH mở rộng về nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhiệm vụ công tác Hội – Hội cấp trên. Thực hiện nhiệm vụ tết trồng cây, hàng cây CCB do Hội CCB tổ chức trồng được 40 cây, cây Sấu trị giá hơn 4.500.000 dọc tuyến đường liên xã.

- Tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Hội triển khai đến chi hội trưởng, chi hội phó.

- Tuyên truyền kế hoạch số 15 ngày 26/2/2018 của Hội CCB Huyện Hoằng Hóa về đảm bảo vệ sinh dòng chảy kênh mương. Từng chi hội thường xuyên khơi thông dòng chảy. Hàng tuần các chi hội kiểm tra kênh mương dòng chảy và kipwj thời xử lý rác thải, xác động vật chết được xử lý tại chổ chôn lấp, điển hình như chi hội Phục Lễ, chi hội Nghĩa Lập đã huy động toàn lực lượng CCB trong chi hội tổng dọn vệ sinh kênh mương và được cấp ủy chi bộ quan tâm và hỗ trợ ngày công cho chi hội.

- Tuyên truyền kế hoạch số 99 của UBND Huyện Hoằng Hóa về việc chỉnh trang cảnh quan đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn xã giai đoạn 2020-2025; Ngoài ra BTV Hội còn tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 21/3/2020 của BTV Tỉnh ủy Thanh Hóa về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách, phòng chống dịch tả lợn Châu Phi.Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Đảng, nhà nước, chỉnh phủ về phòng chống dịch bệnh covid 19 ở Người.

- Tuyên truyền nghị quyết số của BCH Đảng bộ xã Hoằng Lưu về việc thực hiện xây dựng đường điện chiếu sáng, chỉnh trang cảnh quan, đảm bảo vệ sinh môi trường sáng- xanh- sạch – đẹp; kế hoạch số: 05-KH/ CCB xã ngày 05/10/2019 của BTV Hội CCB xã về việc tổ chức thực hiện chỉnh trang cảnh quan, đảm bảo vệ sinh môi trường xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã giai đoạn 2020-2025. Tuyên truyền đến từng chi hội trưởng trực tiếp kiểm tra biển báo “Đoạn đường CCB tự quản”, biển báo “kênh mương CCB tự quản” nếu cọc, biển xộc xệch, xiêu vẹo yêu cầu chỉnh trang hoặc làm mới, tạo vẻ đẹp cảnh quan chung trong toàn xã.

- Tuyên truyền kỷ niệm 31 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (6/12/1989-6/12/2020).

2. Xây dựng tổ chức Hội với tinh thần đoàn kết, kỷ cương, thống nhất, gương mẫu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

- năm 2020 thực hiện chỉ đạo của Thường vụ Huyện hội về việc kiện toàn cán bộ chi hội, BCH Hội CCB xã phối hợp với các chi hội kiện toàn xong 6/6 chi hội đạt 100% và kiện toàn BCH xã gồm 4 đồng chí vào BCH Hội CCB . Lý do kiện taonf chi hội là một số đồng chỉ nghỉ chuyển công tác hoặc vì điều kiện của gia đình.

Hiện nay còn 01 đồng chí Chủ tịch Hội có nguồn cấp trên duyệt thay thế. Do vậy trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo còn gặp nhiều khó khăn.

- Thực hiện kêu gọi của MTTQ xã Hoằng Lưu về việc ủng hộ đồng bào miền trung đợt 1 và thư kêu gọi của Chủ tịch CCB Tỉnh, toàn thể hội viên CCB trong toàn xã đã hưởng ứng ủng hộ cho đồng bào  miền trung và kết nghĩa tỉnh Quảng Nam, tổng đợt 1 là 48 triệu đồng, đợt 2 thư kêu gọi của Tỉnh Hội là 8.648.000đ. Trong đó đợt 1 MTTQ xã kêu gọi, tiêu biểu một số hội viên ủng hộ cố tiền cao hơn từ 500.000đ trở lên như đồng chí và đợt 2 nhiều đồng chí ủng hộ từ 50.000đ đến 150.000đ, mặc dù Chủ tịch Hội CCB tỉnh kêu gọi mức ủng hộ thấp nhất là 50.000đ, thế nhưng còn một số ít đồng chí hội viên CCB chi hội Nghĩa Phú có điều kiện nhưng chỉ ủng hộ có 5.000đ (năm ngàn đồng), chi hội thôn Nghĩa Phú về “mái ấm đồng đội” còn ỷ  lại không đóng.

- Cho tới nay tổng số CCB trong toàn Hội là 341 hội viên, đang sinh hoạt ở 6 chi hội. Trong năm 2020 Hội đã kết nạo được 18 hội viên, trong đó chi hội thôn Phục Lể kết nạp được 15 hội viên, chi hội thôn Phượng Khê kết nạp được 3 hội viên

- Năm 2020 Hội không có đơn thư tố cáo.

- Năm 2020 Ban kiểm tra đã kiểm tra 6/6 chi hội và  không có hội viên vi phạm.

  - Năm 2020 BTV Hội tổ chức hội viên CCB trong xã là 38 hội viên được trao tặng kỷ niệm chương theo quy định được trao vào ngày tổng kết hội..

       3. Phong trào Hội CCB thi đua xây dựng làng xã kiểu mẫu.

Phong trào Hội CCB xã Hoằng Lưu tham gia xây dựng làng xã kiểu mẫu với ý thức trách nhiệm cao của nhiều hội viên CCB đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để dự án được thực hiện đúng tiến độ thời gian. Cùng với nhân dân, cán bộ hội viên CCB đã gương mẫu tích cực tham gia đóng góp hàng trăm triệu đồng, hàng trăm ngày công lao động làm đường giao thông, hiến đất làm đường giao thông điển hình như động viên con em công tác xa quê hương ủng hộ hàng chục, hàng trăm triệu đồng về cho thôn, xã xây dựng nông thôn mới tiêu biểu như gia đình hội viên Lê Duy Cản, gia đình hội viên Lê Duy Điền và nhiều hội viên khác của thôn Phượng Ngô 2.

II.  Kết quả tổng hợp, đánh giá các mô hình tiên tiến năm 2020

1. Xây dựng quỹ hội, quỹ mái ấm đồng đội, hội phí và thông tin nội bộ.

Theo nghị quyết đại hội và chương trình công tác năm cho đến tháng 12 năm 2020 tổng quỹ Hội 341.000.000đ, bình quân là 1.000.000đ/ hội viên, chi hội có quỹ cao nhất là chi hội Phượng Khê, bình quân là hơn 1.000.000đ/ hội viên.

Hội đã hoàn thành quỹ mái ấm đồng đội, hội phí và thông tin nội bộ. Thường trực Hội đã giao nạp về huyện hội ngày 15/6/2020. Điển hình như 3 chi hội thôn Phục Lể, Nghãi Lập và Phượng Ngộ đã hoàn thành hội phí, mái ấm đồng đội xóa nhà dột nát ngay từ tháng 4/2020. Đây là trách nhiệm của chi hội trưởng, chi hội phó đã động viên thuyết phục để từng hội viên hiểu được nghị quyết của Hội CCB cấp trên.

2. CCB xã Hoằng Lưu bảo vệ dòng chảy kênh mương.

Thực hiện kế hoạch số 15 của Huyện hội CCB Hoằng Hóa về việc bảo đảm vệ sinh kênh mương dòng chảy. Ngay từ đầu năm 2020 thực hiện kế hoạch số 15 của Huyện Hội, BCH Hội xã xây dựng kế hoạch báo cáo Đảng ủy, phối hợp với UBND xã. Họp BCH triển khai và tổ chức thực hiện, ra quân làm vệ sinh môi trường. Hội CCB làm chủ thể, phối hợp cùng các thôn tổ chức lực lượng tham gia nạo vét kênh mương trên các tuyến kênh trong toàn xã và đã bảo đảm hoàn thành tốt theo kế hoạch đề ra.

Trong năm qua Hội CCB, chi hội CCB thôn Phục Lể, Nghĩa Lập phát huy vai trò CCB gương mẫu trong công tác vệ sinh dòng chảy do Hội CCB huyện phát động, chi hội CCB thôn Phục Lễ hàng tháng cử hội viên đi kiểm tra và gặp rác thải xử lý ngay, ví dự như xác động vật chết được chon lấp tại chổ, những người dân đổ rác thải, các đồng chí đến tận nhà nhắc nhở và được nhân dân tự giác không bỏ bừa bải rác thải không đúng nơi quy định. Chi hội CCB thôn Nghĩa Lập phát động toàn thể hội viên CCB trong chi hội tổng dọn vệ sinh dòng chảy kênh mương.

3. Trong tham gia phát triển kinh tế làm giàu hợp pháp, các trang trại, gia trại hội viên được phát huy và có hiệu quả các điểm mạnh Cựu chiến binh, phát huy tốt tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động như hội viên CCB Đỗ Văn Ân, Trần Ngọc Thụ thôn Phượng Khê. Kinh doanh dịch vụ thương mại làm giàu chính đáng, tiêu biểu như: hội viên Lương văn Toản, Nguyễn Văn Thọ… kinh doanh vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi. Đây thực sự là những mô hình và những tấm gương đáng để CCB trong xã phấn đấu học tập và noi theo.

III.  Chế độ, chất lượng sinh hoạt của Hội.

- Công tác sinh hoạt hội họp của BTV, BCH  Hội được triển khai đều đặn, khi Đảng ủy triển khai công tác tháng xong, hội họp hoặc hội ý BTV sau đó triển khai họp BCH để tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

- Sinh hoạt ở các chi hội: Được chi hội duy trì sinh hoạt đều đặn, định kỳ mỗi tháng 1 lần, nếu đột xuất chi hội CCB sẽ thông báo đến từng hội viên, quân số hội viên tham gia sinh hoạt đạt 70-80% số còn lại anh em làm ăn xa và ốm đau. Đặc biệt từng chi hội có sổ điểm danh ở mỗi buổi sinh hoạt, nội dung sinh hoạt được đổi mới, có biện pháp để hội viên tiếp thu và quán triệt nội dung sinh hoạt..

IV. Những kết quả đạt được.

1. Đã có sự ủng hộ của số đông hội viên CCB đối với phong trào.

2. Có sự quan tâm thật sự của lãnh đạo Đảng ủy xã, tạo điều kiện của chính quyền, chỉ đạo của BTV Huyện hội, sự phối kết hợp tốt với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và cấp uỷ Chi bộ, cán sự thôn.

3. Đội ngũ cán bộ cơ bản nhiệt tình có tâm huyết với phong trào Hội.

V.  Những yếu kém tồn tại.

1. Tuổi hội viên ngày càng cao, nhiều hội viên mang trong mình thương tật di chứng của chiến tranh cho nên tham gia công việc còn hạn chế.

2. Năm 2020 hội phí Trung Ương Hội đóng mức cao hơn so với năm 2019, coa chi hội đóng mức còn chậm như mái ấm đồng đội và hội phí.

 

 

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NĂM 2021

 

1. Phương hướng chung.

- Thực hiện tốt Nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ VII Hội CCB xã đề ra và nghị quyết Đại hội lần thứ VI Hội CCB Huyện nhiệm kỳ 2017-2022.

- Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2020, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chung tay đón nhận xã nông thôn mới nâng cao- kiểu mẫu.

- Làm tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thê hệ trẻ, thực hiện tốt chương trình phối hợp với UBND, các ban ngành, lực lượng công an xã phòng chống tội phạm, giữ vững ổn định an ninh chính trị, an toàn xã hội, tuyên truyền động viên hội viên thực hiện tốt chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước và địa phương.

2. Nhiệm vụ và giải pháp.

- Tiếp tục xây dựng hội trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng. Tổ chức quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đảng bộ và Nghị quyết Đại hội tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động cho mỗi cán bộ, hội viên.

- Kiểm tra rà soát lại kế hoạch, nhiệm vụ năm 2021, tổ chức thực hiện theo kế hoạch đề ra, phấn đấu đến cuối năm 2021, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

-  Tiếp tục thực hiện kế hoạch số 99 của UBND Huyện Hoằng Hóa về việc chỉnh trang cảnh quan đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn xã giai đoạn 2020-2025.

 Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra của Hội xã theo kế hoạch năm 2021.

- Thực hiện các nhiệm vụ của địa phương và của Hội trong năm 2021.

- Chuẩn bị tốt cho công tác tổng kết năm gắn với kỷ niệm ngày thành lập Hội 6/12/2021.

- Nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập QĐNDVN – Ngày hội Quốc phòng 22/12/2021.

- Tiếp tục xây dựng quỹ hội theo nghị quyết Đại hội và kế hoạch hàng năm của Hội đã đề ra đến hết năm 2023 là 1.300.000đ/ hội viên.

- Tổ chức tổng kết CCB giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi giai đoạn 2016-2021, thời gian ½ ngày trước 30/4/2021.

- Phối hợp với Ban chỉ huy quân sự xã động viên, tặng quà cho những công dân trúng tuyển lên đường nhập ngũ đầu năm 2021.

- Phối hợp với Ban công an xã giáo dục cảm hóa những người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng.

- Phối hợp đoàn thanh niên và nhà trường tổ chức giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh thiếu niên.

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua phát triển kinh tế làm giàu hợp pháp, nhân rộng mô hình mới.

- Động viên cán bộ, hội viên CCB thực hiện tốt chính sách của Đảng, nhà nước.

- Xây dựng mô hình mới của CCB năm 2021.

Để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021  BTV - BCH hội xã kêu gọi mọi cán bộ hội viên CCB phát huy truyền thống anh bộ đội cụ Hồ, đoàn kết gương mẫu đổi mới cách nghĩ, cách làm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu hội đề ra cùng nhiệm vụ của Đảng - chính quyền giao, góp phần xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Cán bộ hội viên CCB chúng ta kiên định lập trường quan điểm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước, đoàn kết, thống nhất hoàn thành nhiệm vụ Đảng bộ đề ra.                 

 Nơi nhận:                                                                TM. BCH HỘI CCB XÃ

- Đảng ủy xã (B/c)                                                             P. CHỦ TỊCH

- Huyện hội (B/c)

- Lưu Hội CCB xã    

 

                                                                                                       Trần Ngọc Toàn                       
0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc