hội CCB sở kết 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Đăng lúc: 08:19:42 30/07/2021 (GMT+7)

hội CCB sở kết 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

HỘI CCB HUYỆN HOẰNG HÓA

BCH HỘI CCB XÃ HOẰNG LƯU

***

Số: 06-BC/HCCB

                   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                     Hoằng Lưu, ngày    tháng 7 năm 2021

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM,

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021.

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM.

1. Công tác tuyên truyền:

- Tập trung tuyên truyền đến cán bộ hội viên đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, của hội cấp trên và các quy định, kế hoạch của địa phương.

- Tuyên truyền vân động hội viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, thi đua lao động sản xuất chào mừng thành công Đại Hội lần thứ XIII của Đảng và bầu cử Đại Biểu QH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026

- Tuyên truyền đến cán bộ HV và nhân dân chủ động, trung thực trong phòng chống dịch bệnh covid-19, cùng với cấp ủy chính quyền, nhân dân tham gia quyên góp ủng hộ phòng chống dịch với tinh thần, kết quả cao nhất.

- Vận động HV tiếp tục hiến đất, tài sản, ngày công trong xây dựng NTM, chủ động kiểm tra xây dựng kế hoạc và vệ sinh kênh mương, hố rác như đã cam kết, tăng cường làm VSMT, trồng cây xanh, bồn hoa cây cảnh xanh sạch đẹp.

2. Công tác tổ chức:

- Duy trì nghiêm chế độ hội nghị, giao ban báo cáo từ chi hội đến BTV, BCH.

- Bầu bổ sung BCH, BTV và chức danh Chủ tịch hội đảm bảo quy trình chặt chẻ.

- Tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời khi có hội viên ốm đau, gặp rủi ro hoạn nạn; làm lễ viếng trang trọng, thành kính đúng nghi thức cho 03 Hv qua đời, đưọc nhân dân gia đình nghi nhận đánh giá rất cao.

- Kết nạp được 02 Hv vào hội, quy trình xét kết nạp được các chi hội họp xét nghiêm túc, BCH họp thống nhất ý kiến trước khi quyết định kết nạp.

- Lập danh sách đề nghị cấp kỷ niệm chuong cho 18 đồng chí đủ điều kiện.

- Tổ chức vệ sinh kênh mương do hội đảm nhiệm được 1,7 km; lắp đặt mới 10 biển báo trên các tuyến kênh mương tự quản, cùng với các ngành tham gia giữ gìn VSMT nông thôn.

- Phát triển quỹ hội thêm 100.000đ/Hv, thu hội phí, quỹ nghĩa tình đồng đội đảm bảo yêu cầu đặt ra.

- Tham gia cùng đoàn công tác của huyện hội thăm và tặng quà cho HV CCB huyệ điện bàn kết nghĩa nhân dịp 30/4, làm tô thắm thêm tình cảm kết nghĩa Nghĩa nặng tình sâu giữa hiai địa phương.

3. Công tác kiểm tra:

- Thường trực hội cơ sở luôn đôn đốc nhắc nhở đến các chi hôi khi có dấu hiệu không kịp thời trong triển khai và thực hiện nhiệm vụ.

4. Hội CCB tham gia xây dựng các phong trào.

           - Hội CCB với phong trào thi đua lao động sản xuất, giúp nhau thoát nghèo và làm giàu chính đáng:

             + Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, cần cù sáng tạo, giám nghỉ giám làm; nhiều cán bộ hội viên đã tích cực thi đua lao động sản xuất phát triển kinh tế gia đình, đồng thời động viên giúp đỡ đồng chí đồng đội, nhân dân trong sản xuất: Điển hình trong phong trào như: Đ/c Trần Ngọc Khôi, Đỗ Đăng Ân,  Nguyễn Văn Thanh chi hội Phượng Khê; Đ/c Chu Hữu Đỗ, Lê Duy Kỳ, Lê Văn Huấn, Lê Hồng Sơn chi hội Phượng Ngô1; Đ/cHuy Vấn,  Lương Kế Bảo chi hội Phượng Ngô 2; Đ/c Nguyễn Văn Toàn, Cao Văn Cược chi hội  Nghĩa Lập; Đ/c Trần Tương,  Nguyễn Thị Lới chi hội Nghĩa Phú; Đ/c lê Xuân Hải, Lê Thanh Tuyền chi hội Phục Lễ….và nhiều hộ gia đình khác. Từ những những kết quả của HV CCB đã đóng góp vào sự phát triển kinh tế ổn định xã nhà trong 6 tháng đầu năm,

- Hội CCB với phong trào XDNT mới:

+ Thực hiện phong trào Toàn dân thi đua xây dựng nông thôn mới. 6 tháng đầu năm  Hội đã tuyên truyền sâu rộng, tích cực vận động cán bộ hội viên và nhân  tham gia thực hiện, xây dựng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao và tiến tới NTM kiểu mẫu  theo kế hoạch địa phương đề ra. Cùng với nhân dân HV CCB đã hiến đất, phá dỡ tường rào mở rộng các tuyến đường giao thông liên xóm, đóng góp ngày công tiền  của xây dựng rảnh thoát nước, đường điện chiếu sáng, lắp đặt nước sạch, xây dựng bồn hoa cây cảnh, trồng cây bóng mát, cây ăn trái … từ đó làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.

- Hội CCB với phong trào giữ gìn an ninh trật tự:

+ Phát huy truyền thống kế thừa cán bộ HV CCB đã tích cực vận động hội viên nông dân thực hiện tốt Luật nghĩa vụ quân sự. Phối hợp BCHQS, MTTQ, các đoàn thể gặp gỡ tặng quà cho 04 thanh niên lên đường nhập ngũ. 16 hội viên tham gia huấn luyện dân quân tự vệ năm 2020 đạt kết quả tốt.

Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, cùng với cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị khác động viên các gia đình có con em đang tại ngũ để các anh yên tâm hoàn thành nhiệm vụ; thăm hỏi các thương bệnh binh, người nhiễm chất độc hóa học, các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết nguyên đán, ngày thương binh liệt sỹ 27/7.

Phối hợp với ban công an xã vận động cán bộ hội viên CCB tham gia thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông tham gia các tổ an ninh xã hội, tổ hòa giải ở thôn góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

 

5. Tồn tại hạn chế:

- Công tác tuyên truyền ở một số chi hội còn chưa kịp thời, hội nghi chậm so với quy định, nội dung hội nghị còn sơn sài chưa chuyển tải hết nội dung đã được hội nghị BCH thống nhất.

- Sản xuất vụ mùa hầu hết bỏ ruộng, nhiều hộ còn chậm trong áp dụng KHKT và chuể đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi.

- Trong xây dựng NTM còn có gia đình Hv chưa ủng hộ chủ trương của địa phương, còn gây khó khăn trong giải phóng mặt bằng xây dựng công trình giao thông.

- Kết nạp phát triển hội viên thấp trong khi cựu quân nhân đủ điều kiện vào hội vẫn còn nhiều.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021.

1. Công tác tuyên truyền:

- Tiếp tục truyền tải đến cán bộ HV CCB trong xã đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, chỉ thị nghị quyết của hội cấp trên cũng như quy định của địa phương.

- Vận động cán bộ hội viên tích cực thi đua lao động sản xuất, giữ vững an ninh trật tự, tích cực tham gia XD NTM.

2. Công tác tổ chức:

 - Duy trì nghiêm chế độ thường trực, hội nghị,  giao ban, báo cáo.

 - Vận động và kết nạp HV vào hội đảm bảo chỉ tiêu và chất lượng.

 - Xây dựng kế hoạch chỉ đạo các chi hội hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2019-2021 gắn với tổng kết năm và kỷ niệm 32 năm ngày thành lập hội.

- Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho Đại Hôi đại biểu Hội CCB xã Hoằng Lưu nhiệm kỳ 2022 – 2027 dự kiến vào quý I năm 2022.

3. Công tác kiểm tra:

- Ban kiểm tra của hội xây dựng kế hoạch kiểm tra báo cáo BCH, tổ chức kiểm tra đến tất cả các chi hội theo kế hoạch đảm bảo đúng theo tinh thần điều lệ hội.

 4. Hội CCB tham gia xây dựng các phong trào

          - Hội CCB với phong trào thi đua lao động sản xuất, giúp nhau thoát nghèo và làm giàu chính đáng:

          + Tiếp tục động viên cán bộ hội viên nêu cao tinh thần giám nghĩ giám làm, đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh tạo nhiều việc làm cho gia đình và xã hội. giúp đỡ đồng chí đồng đội trong kinh nghiệm làm giàu, hổ trợ giúp đỡ nhau về con giống, ngày công.

- Hội CCB với phong trào XDNT mới:

+ Thực hiện nghị quyết Đảng ủy về xây dựng NTM nâng cao và tiến tới NTM kiểu mẫu. Hội tiếp tục tuyên truyền cho cán bộ hội viên chủ động cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn hộ kiểu mẫu.

+ Vận động Hv tích cực hiến đất, tháo dỡ các công trình để địa phương xây dựng rảnh thoát nước, đường giao thông và các công trình khác.

+ Ngoài việc đảm nhận bảo vệ môi trường kênh mương dòng chảy, mỗi chi hội đảm nhiệm chăm sóc hàng cây CCB, đoạn đường CCB tự quản về an toàn giao thông.

- Hội CCB với phong trào giữ gìn an ninh trật tự:

+ Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, mỗi HV CCB là một chiến sỹ trong bảo vệ an ninh trật tự khu dân cư. Tích cực vân động con em tránh xa tệ nạn XH.

+ Vận động con em trong độ tuổi nhập ngũ sẳn sàng khám tuyển và lên đường làm nghĩa vụ quân sự.

Trên đây là kết quả những mặt chủ yếu trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng dầu năm và những nội dung trọng tâm cho 6 tháng cuối năm 2021.

         

Nơi gửi:

- VP hội CCB huyện: (b/c)

- Đảng ủy (b/c)

- Lưu VP.

      T/M BAN CHẤP HÀNH

      CHỦ TỊCH

 

 

   

 

   Lường  Văn Thống

 

  
0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc