Hoằng Lưu ra quân dọn cỏ, vớt bèo khơi thông dòng chảy trước mùa mưa bão năm 2024

Đăng lúc: 15:30:59 03/06/2024 (GMT+7)

Thực hiện Quyết định số 1585/QĐ-UBND, ngày 22/4/2024 của UBND huyện Hoằng Hóa về giao chỉ tiêu nạo vét thủy lợi mùa mưa lũ. Ngày 02/6/2024, tranh thủ nhân lực vào ngày chủ nhật, xã Hoằng Lưu đã huy động gần 2.000 lao động ra quân don cỏ, vớt 18.990 m2 bèo khơi thông dòng chảy trên các tuyến: kênh Phong Châu; kênh Thành Châu 1; kênh N24; kênh N24A; Kênh Ngõ Đức; kênh nước ngọt; kênh N24.8; kênh N22-9A; sông ông Lụa Hảo; sông 773.

z5499025896121_c274e81368649df9c288ceb84ce45719.jpg

Thôn Phượng Khê:
Dọn cỏ, vớt bèo các tuyến: Kênh N24 từ giáp Hoằng Thắng qua Phượng Khê đến giáp đường 773 với diện tích mặt nước 2.130 m2. Kênh ngõ Thuận đến hết ao Nhẫn đồng chánh: 280,0m2. Dọn cỏ làm vệ sinh hai bên lề đường bê tông: 800m2. Đoạn kênh N24.8 từ nhà ông Bảy Mạnh đến đường ngõ ông Thuận dọn cỏ làm vệ sinh lòng kênh, Số lượng: 130 m2; Dọn cỏ làm vệ sinh hai bên lề đường bê tông từ đường ông Thuận đến hết ao Tưởng thôn Phượng Ngô 1: 800 m2. Từ ngõ Hùng ra Đồng Nát: 180m2. Phát quang mái đê: 200 m2.

Thôn Phượng Ngô 1: Dọn cỏ, vớt bèo các tuyến: Kênh đường 773 từ trại gà đến ao ông Đỗ: 480,0m3; Dọn cỏ làm vệ sinh hai bên lề đường: 800,0m2. Kênh nước ngọt, từ ao ông Đỗ về đến giáp ao Nhẫn Phượng Khê: 470,0m2; Dọn cỏ làm vệ sinh hai bên lề đường 773: 800,0m2. Dọn cỏ làm vệ sinh hai bên lề đường bê tông giáp  kênh N24.8 từ đường 773 đến ao Tưởng: 400,0m2. Dọn cỏ làm vệ sinh lòng lề đường bê tông (Dọc kênh N24) từ đường 773 đến sông nam bắc giáp thôn Phượng Khê: 600 m2.

Thôn Phượng Ngô 2: Dọn cỏ, vớt bèo các tuyến: Kênh từ ngõ ông Mạc đến cống Thạch: 480,0m2; Dọn cỏ làm vệ sinh hai bên lề đường: 1500,0m2. Kênh nước ngọt: Từ ao ông Thạch về đến giáp ao ông Đỗ Phượng Ngô 1: 470,0m2; Dọn cỏ làm vệ sinh hai bên lề đường 773: 800,0m2. Dọn cỏ làm vệ sinh hai bên lề đường bê tông kênh N24.8 từ đường ao Mạc đến đường 773 Phượng Ngô 1: 800,0m2. Dọn cỏ làm vệ sinh lòng lề đường bê tông (Dọc kênh N24) từ đường ngõ Hảo thôn Phượng Ngô 2 đến đường 773 Phượng Ngô 1: 600 m2

Thôn Nghĩa Phú: Dọn cỏ, vớt bèo các tuyến: Kênh Thành Châu từ tiếp giáp đường ĐH-HH.25 (Hoằng Thành) đến kênh bê tông: 1050 m2; Từ đường ĐH-HH.25 về phía nam hết đất sản xuất thôn Nghĩa Phú: 400 m2. Dọn cỏ làm vệ sinh hai bên lề đường bê tông kênh N24.8 từ đường Thịnh Đông đến đường ao Mạc thôn Phượng Ngô 2: 800,0m2.

Thôn Nghĩa Lập: Dọn cỏ, vớt bèo các tuyến: Kênh Phong Châu cống điều tiết ngã tư sông tiêu đến N24A: 750,0m2. Kênh N24.8 từ hết kênh gạch đến cầu Gạch: 250,0m2; Dọn cỏ làm vệ sinh hai bên lề đường bê tông từ đường Thịnh Đông đến Cầu Gạch: 800,0m2.

Thôn Phục Lễ: Dọn cỏ, vớt bèo các tuyến: Từ giáp kênh cầu Gạch đến Cầu Đá xã Hoằng Phong: 1.050,0m2; Dọn cỏ làm vệ sinh hai bên lề đường bê tông từ cầu gạch đến ao phe: 800,0m2.

Cùng với ra quân nạo vét kênh mương, xã Hoằng Lưu đã lồng ghép tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân không xả thải trực tiếp, không vứt rác thải sinh hoạt xuống kênh; giữ gìn vệ sinh môi trường trong khu dân cư, chủ động khơi thông dòng chảy, không để xảy ra tình trạng tắc nghẽn gây ảnh hưởng đến sản xuất và việc tiêu thoát nước trong mùa mưa bão.

Xã Hoằng Lưu xác định làm thủy lợi mùa mưa bão là một trong những công tác trọng tâm, góp phần nâng cao năng lực tiêu úng trước mùa mưa bão, phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinhđòi hỏi sự nỗ lực của Cấp ủy, Chính quyền các cấp và bà con nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc làm sạch, khơi thông hệ thống cống rãnh, nhằm đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ sắp tới./.

Một số hình ảnh nhân dân lao động
z5499025896205_f4f24fd4abbd185c6f2a922c18f62bcb.jpg

z5499003738096_89a5f6b041dd66c4fe1e2a113e309823.jpg

z5499033998596_1f92a27c8064f2a1f68488e5037d2e06.jpg

z5499034012246_87619bc4865bf85a26e529e9bd0209e1.jpg

z5499043790825_8b33d2b0d1e3a91bc4cbde8baf00f97a.jpg

z5499044288361_d118a0a8b16fd1003b4bfdf4f8edb4e3.jpg

Ngọc Thảo - PCT UBND xã

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc