Hoằng Lưu phân công nhiệm vụ tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19

Đăng lúc: 09:35:45 03/04/2020 (GMT+7)

Hoằng Lưu phân công nhiệm vụ tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19

ĐẢNG BỘ HUYỆN HOẰNG HÓA                                                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM                   

    ĐẢNG ỦY XÃ HOẰNG LƯU                                                  

                          *                         

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Đội tuyên truyền phòng, chống dịch Covid - 19

 

1. Đ/c Nguyễn Thị Vân - ĐUV PCT HĐND - Trưởng ban;  Đ/c Lê Ngọc Hạnh - ĐUV, PCT UBND - Phó ban trực, Đ/c: Lê Thị Thúy  - ĐUV, CT MTTQ - Phó ban:

- Chịu trách nhiệm toàn bộ các hoạt động của Ban, xây dựng chương trình, kế hoạch, định hướng, công tác để tuyên truyền trong từng thời gian, thời điểm và báo cáo BTV Đảng ủy để phê duyệt các nội dung tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid - 19 trên phương tiện truyền thanh xã.

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền qua Ban văn hoá, Đài truyền thanh và các nhiệm vụ do trưởng ban phân công. Tuyên truyền sâu các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, các văn bản phòng, chống dịch Covid - 19 đến nhân dân và các cơ quan, doanh nghiệp. Nắm bắt tình hình chung hằng ngày về dịch bệnh trên địa toàn xã, nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn xã tổng hợp số liệu báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy.

2. Đ/c Trịnh Văn Thuân Trưởng trạm y tế Thành viên Trực

 - Theo dõi, giám sát về công tác chuyên môn trong công tác phòng chống dịch, trực tiếp phụ trách tác công tác Y tế dự phòng.

3. Đ/c Lê Duy Sự và đ/c Lê Thị Tuyên - Thành viên:

- Nắm bắt tình hình chung hằng ngày về dịch bệnh trên địa thôn được phụ trách, nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn báo cáo đồng chí Trưởng, phó ban, cùng cấp ủy chi bộ, các chi hội làm tốt công tác tuyên truyền trên hệ thống loa của thôn, tham gia hướng dẫn khai báo y tế nhất là các gia đình, con em đi nước ngoài, đi làm ăn, công tác xa, ở vùng có dịch ,..

- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách thôn Phượng Khê.

4. Đ/c Lê Thị Thu và đ/c Nguyễn Thị Điều - Thành viên:

- Nắm bắt tình hình chung hằng ngày về dịch bệnh trên địa thôn được phụ trách, nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn báo cáo đồng chí Trưởng, phó ban, cùng cấp ủy chi bộ, các chi hội làm tốt công tác tuyên truyền trên hệ thống loa của thôn, tham gia hướng dẫn khai báo y tế nhất là các gia đình, con em đi nước ngoài, đi làm ăn, công tác xa, ở vùng có dịch -..

- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách thôn Phượng Ngô 1.

5. Đồng chí Lê Huy Huyên và đ/c Lường Thị Duyên - Thành viên:

Nắm bắt tình hình chung hằng ngày về dịch bệnh trên địa thôn được phụ trách, nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn báo cáo đồng chí Trưởng, phó ban, cùng cấp ủy chi bộ, các chi hội làm tốt công tác tuyên truyền trên hệ thống loa của thôn, tham gia hướng dẫn khai báo y tế nhất là các gia đình, con em đi nước ngoài, đi làm ăn, công tác xa, ở vùng có dịch …..

- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách thôn Phượng Ngô 2.

6. Đ/c Lê Thị Thúy và đ/c Nguyễn Thị Thương - Thành viên:

Nắm bắt tình hình chung hằng ngày về dịch bệnh trên địa thôn được phụ trách, nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn báo cáo đồng chí Trưởng, phó ban, cùng cấp ủy chi bộ, các chi hội làm tốt công tác tuyên truyền trên hệ thống loa của thôn, tham gia hướng dẫn khai báo y tế nhất là các gia đình, con em đi nước ngoài, đi làm ăn, công tác xa, ở vùng có dịch -..

- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách thôn Nghĩa Phú.

7. Đ/c Lường Văn Thống và đ/c Lê Thị Hương - Thành viên:

- Nắm bắt tình hình chung hằng ngày về dịch bệnh trên địa thôn được phụ trách, nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn báo cáo đồng chí Trưởng, phó ban, cùng cấp ủy chi bộ, các chi hội làm tốt công tác tuyên truyền trên hệ thống loa của thôn, tham gia hướng dẫn khai báo y tế nhất là các gia đình, con em đi nước ngoài, đi làm ăn, công tác xa, ở vùng có dịch ...

- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách thôn Nghĩa Lập.

8. Đ/c Nguyễn Văn Dân và đ/c Trương Thị Huyền . Thành viên:

- Nắm bắt tình hình chung hằng ngày về dịch bệnh trên địa thôn được phụ trách, nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn báo cáo đồng chí Trưởng, phó ban, cùng cấp ủy chi bộ, các chi hội làm tốt công tác tuyên truyền trên hệ thống loa của thôn, tham gia hướng dẫn khai báo y tế nhất là các gia đình, con em đi nước ngoài, đi làm ăn, công tác xa, ở vùng có dịch -..

- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách thôn Phục Lễ.

9. Đ/c Nguyễn Văn Dân - Thành viên: Ngoài nhiệm vụ chung còn trực tiếp chỉ đạo đài truyền thanh, tham mưu công tác tuyên truyền.

- Thành viên Đội tuyên truyền tăng cường phối hợp với MTTQ, các đoàn thể, Ban Công an, Ban chỉ huy Quân sự để triển khai thực hiện đồng bộ.

Trong quá trình tổ chức thực hiện có vấn đề gì còn vướng mắc các thành viên báo cáo về các đồng chí trưởng, phó đội truyên truyền để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo.

 

        ĐỘI TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID - 19

 

 

 

 

                                                                                

  
0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc