công văn Đảng ủy

Đăng lúc: 08:17:43 01/04/2020 (GMT+7)

Chỉ đạo phòng chống dịch covid- 19

 ĐẢNG BỘ HUYỆN HOẰNG HÓA                                                                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

    ĐẢNG ỦY XÃ HOẰNG LƯU                                                        

                           *                                                                                                                  Hoằng Lưu, ngày 31 tháng 3 năm 2020

               Số: 39- CV/ĐU        

 V/v triển khai thực hiện Công văn số 1090-CV/HU

       Của ban Thường vụ Huyện ủy Hoằng Hóa

 

Kính gửi:    -  Các đồng chí ĐUV;

-  MTTQ, các ngành, đoàn thể;

-  Các chi ủy chi bộ.

 

          Ngày 28/3/2020, Ban Thường vụ Đảng ủy nhận được Công văn số 1090-CV/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy Hoằng Hóa về triển khai thực hiện  Công văn số 1631-CV/TU của BTV Tỉnh ủy Thanh Hóa về công tác phòng, chống dịch Covid -19.

Để triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Công văn của Ban Thường vụ Huyện ủy. Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hoằng Lưu yêu cầu HĐND, UBND, MTTQ, các đoàn thể, các ngành, chi bộ và các thôn thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Tiếp tục tổ chức triển khai nghiêm túc và sâu rộng thông báo kết luận số 172-TB/TW, ngày 21/3/2020 của Bộ Chính trị, công văn số 79-CV/TW, ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các điện chỉ đạo ngày 07/3/2020 và ngày 14/3/2020 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, các văn bản chỉ đạo của thủ tướng Chính phủ và Bộ y tế; Công văn số 1561-CV/TU, ngày 31/01/2020; công văn số 1611-CV/TU, ngày 09/3/2020 của Tỉnh ủy Thanh Hóa và công văn số 1043-CV/HU, ngày 03/2/2020; công văn số 1072-CV/HU, ngày 12/3/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy Hoằng Hóa, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa, của huyện Hoằng Hóa, các văn bản chỉ đạo của xã về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, nêu cao tinh thần trách nhiệm của các tổ chức, của toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong xã, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để kiểm soát tốt tình hình, kiên quyết không để dịch bệnh bùng phát trên địa bàn của xã, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân.

2. Tập trung phòng, chống dịch bệnh theo nguyên tắc: Ngăn chặn, hạn chế tối đa các nguồn lây nhiễm; phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh, điều tra dịch tễ, chủ động sàng lọc, cách ly chặt chẽ, khoanh vùng và đề nghị với cấp có thẩm quyền hỗ trợ các biện pháp phòng dịch. Tăng cường công tác giám sát các công dân từ nước ngoài, các tỉnh đang có dịch bệnh về địa bàn xã Hoằng Lưu, nêu cao tinh thần giám sát của người dân, tinh thần trách nhiệm của các tổ giám sát, phát động toàn dân tích cực tham gia phát hiện, báo cáo cấp ủy, chính quyền, trạm y tế biết tình hình hoạt động của những người từ nước ngoài, các tỉnh khác về địa phương. Đồng thời phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an, quân sự, trạm y tế trong việc nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh.

3. Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các đồng chí trong các tiểu ban của đại hội Đảng bộ xã chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các nội dung được BCH Đảng bộ phân công hoàn thành các nội dung báo cáo BTV.

4. Thực hiện các văn bản của cấp trên, BTV Đảng ủy thống nhất không tổ chức các hội nghị với số lượng đông người theo quy định. Yêu cầu các chi ủy chi bộ, các thôn không tổ chức các hoạt động đông người tại các nhà văn hóa làng, khu công sở, các sân thể thao, các điểm vui chơi bóng chuyền, cầu lông, văn hóa – văn nghệ. Thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch Covid-19. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết và phải đeo khẩu trang.

Đối với các chi bộ, không tổ chức hội nghị chi bộ thường kỳ mà chủ động họp chi ủy để triển khai các nhiệm vụ trên hệ thống loa của thôn; trường hợp cần thiết chi ủy tham khảo ý kiến từng đồng chí đảng viên để thống nhất ra nghị quyết.

5. UBND xã, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19, trạm y tế và các tiểu ban giám sát, khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh các phương án, các văn bản theo quy định của huyện để báo cáo theo đúng tiến độ; Đồng thời chuẩn bị các điều kiện về cơ sở y tế, thuốc men, hóa chất để thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống cần thiết, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã, của thôn.

Cùng với việc phòng chống dịch bệnh UBND, HTX DVNN, HTX NTTS tích cực chủ động thăm đồng, chỉ đạo công tác sản xuất đảm bảo các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra.

Giao cho Ban chỉ huy quân sự, Ban công an xã tăng cường công tác tuần tra trên địa bàn toàn xã, nếu phát hiện các tập thể, cá nhân không chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch thì nhắc nhở và xử lý theo quy định.

6. MTTQ và các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy tinh thần yêu nước, lòng nhân ái, trách nhiệm cao với xã hội, tích cực phòng, chống dịch bệnh, ủng hộ lực lượng chức năng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong toàn xã nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tự bảo vệ chính mình, gia đình và cộng đồng thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh.

Giao cho Văn phòng Đảng ủy phối hợp với các ban xây dựng Đảng theo dõi các chi ủy chi bộ triển khai thực hiện công văn này, báo cáo BTV Đảng ủy về những vấn đề phát sinh.

          Công văn được phổ biến đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã biết để thực hiện và thông báo trên hệ thống loa truyền thanh của xã, thôn.

 

 

          Nơi nhận:                                                                                                              TM. ĐẢNG ỦY

- Huyện uỷ (B/c)                                                                                                                     BÍ THƯ

- Như kg;

- Lưu VP ĐU.                                                                             

     

 Lương Hữu Hoan

 

 

  
0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc