công văn chỉ đạo phòng chống dịch Covid - 19

Đăng lúc: 14:36:51 08/04/2020 (GMT+7)

ĐẢNG BỘ HUYỆN HOẰNG HÓA             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

   ĐẢNG ỦY XÃ HOẰNG LƯU

*                                       Hoằng Lưu, ngày 08 tháng 4 năm 2020

             Số:  40 - CV/HU

   V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg

về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 

Kính gửi:     - Thường trực HĐND, UBND, các đông chí ĐUV; 

- MTTQ, các ngành, đoàn thể; 

- Các chi ủy chi bộ. 

Ngày 31/3/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid -19. Trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền MTTQ, các các đoàn thể, BCĐ, các tổ tuyên truyền, giám sát đã lãnh đạo triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 và đã đạt được kết quả bước đầu. Tuy nhiên, qua kiểm tra vẫn còn một số khu vực chưa thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như còn có tình trạng người dân ra đường không đeo khẩu trang, tụ tập trên 2 người ở nơi ngoài công sở, nơi công cộng, nhất là khu vực chợ, nơi bán hàng còn có hiện tượng chưa tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định. 

Để triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 11/CT - UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Ban Thường vụ Đảng ủy yêu cầu Thường trực HĐND, UBND MTTQ, các ngành, đoàn thể; các chi ủy chi bộ thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau đây: 

1. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và sâu rộng Chỉ thị số 16/CT-TTg về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Thông báo Kết luận số 172 - TB/TW ngày 21/3/2020 của Bộ Chính trị, Công văn số 79 - CV/TW ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; các công điện chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế; của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa; của Ban Thường vụ Huyện ủy Hoằng Hóa và Công văn số 39 – CV/ĐU ngày 31/3/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện về việc phòng, chống dịch bệnh Covid - 19; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, nêu cao tinh thần trách nhiệm của các tổ chức, của toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong xã, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để kiểm soát tốt tình hình, kiên quyết không để dịch bệnh xân nhập trên địa bàn, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân, 

2. Thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội theo đúng yêu cầu của Chỉ thị số 16/CT-TTg, bảo đảm giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng. Nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cộng đồng, yêu cầu người dân ở nhà, hạn chế tối đa ra ngoài, trừ các trường hợp thật sự cần thiết như: mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khác; các trường hợp khẩn cấp như: cấp cứu, khám chữa bệnh, thiên tai, hỏa hoạn,...; làm việc tại các cơ quan, đơn vị và tại các cơ sở sản xuất; công trình xây dựng; cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu như: lương thực, thực phẩm, dược phẩm….; người đứng đầu cơ quan và chủ cơ sở nêu trên chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp chống dịch, với các biện pháp: 

 - Ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; không tập trung quá 2 người trở lên tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, trạm y tế phải giữ khoảng cách tối thiểu 2m. 

- Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư phòng, chống dịch theo quy định, khuyến cáo thực hiện công tác phòng, chống dịch.

- Yêu cầu người lao động khai báo y tế, tuân thủ các biện pháp hạn chế di chuyển, tiếp xúc, giao tiếp: 

- Tạm dừng các hoạt động không cấp bách, giảm mức độ tập trung đông người.

-  Trường hợp không bảo đảm các yêu cầu nêu trên thì báo cáo BCĐ và cơ quan cấp trên phải cho dừng hoạt động, chủ động tham mưu để có hướng giải quyết.

3. UBND tăng cường chỉ đạo công tác sản xuất và các chương trình trọng tâm đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra.

4. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy tinh thần yêu nước, lòng nhân ái, trách nhiệm xã hội, tích cực tham gia thực hiện tốt Chỉ thị số 16/CT-TTg về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong xã nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tự bảo vệ cho chính mình và cộng đồng, thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh được nêu trong các chỉ thị. 

5. Ban chỉ Quân sự, Ban Công an tăng cường công tác tuân tra, nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm; kịp thời báo cáo với Ban Thường vụ Đảng ủy về các vấn đề vướng mắc phát sinh. 

6. Các chi ủy, các thôn, cơ quan liên quan, chủ động điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm phù hợp với các nội dung nêu trên; phối hợp, giải quyết các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền.

Giao Văn phòng Đảng ủy phối hợp với các Ban xây dựng đảng, Ban Chỉ đạo, Đội tuyên truyền phòng, chống dịch của xã theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện Công văn này; định kỳ báo Ban Thường vụ Đảng ủy. 

 

Nơi nhận:                                                                T/M ĐẢNG ỦY

- Thường trực Huyện ủy (b/c);                                                             BÍ THƯ

- Như kính gửi:

- Lưu VP. 

                                                                       

 

                                                                                Lương Hữu Hoan 
0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc