Tổng kết công tác MTTQ xã

Đăng lúc: 10:05:55 22/11/2022 (GMT+7)

Tổng kết công tác MTTQ xã

Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2022, triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2023

         Sáng ngày 18/11, UBMTTQ xã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2022, triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2023.

Năm 2022, Ủy ban MTTQ xã và các tổ chức thành viên đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, triển khai toàn diện, có hiệu quả chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2022. Theo đó, MTTQ các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện có hiệu quả “Mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch COVID-19; các quy định mới của TW, của tỉnh, huyện. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã đã xây dựng kế hoạch phát động các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các tầng lớp nhân dân trong xã  tham gia ủng hộ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tai nạ đột xuất với số tiền hơn 20 triệu đồng.

 

 

Công tác tham gia bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025 được UBMTTQ các cấp trong xã tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật, . Phối hợp hướng dẫn các xóm, tổ dân phố lấy ý kiến đồng thuận của người dân trong việc thực hiện xây dựng NTM nâng cao, thôn kiểu mẫu. Hướng dẫn quy trình kiện toàn Ban công tác Mặt trận sau khi có thay đổi. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân phản ánh tới các cấp chính quyền, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được quan tâm. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc và tín đồ các tôn giáo tham gia thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện Pháp lệnh dân chủ, qua đó phát huy dân chủ, nâng cao nhận thức của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.

Các phong trào, các cuộc vận động tiếp tục được triển khai, nhất là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; tham gia đóng góp ủng hộ xây dựng nông thôn mới, thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Công tác phòng, chống dịch bệnh  được đảm bảo, Nhân dân tích cực ủng hộ Quỹ  Ngày vì người nghèo; thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội, chăm lo tết cho người nghèo, các đối tượng chính sách.
Thạm dự hội nghị Đ/c Nguyễn Văn Bốn  BT.ĐU-CTHĐND phát biểu gi nhận những kết quả của MTTQ xã yêu cầu phát huy những kết quả đạt được khắc phục những tồn tại hạn chế. MTTQ  luôn phải đi đầu trong các phong trào xây dựng của địa phương. Tăng cường công tác đại đoàn kết trong nhân dân

 

Tại hội nghị, đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2022./.

  
0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc