Hội đồng nhân dân xã Hoằng Lưu tổ chức tiếp xúc cử tri

Đăng lúc: 14:01:48 21/12/2020 (GMT+7)

Thực hiện kế hoạch số 04/KH-HĐND ngày 15/12/2020 Của TT hội đồng nhân dân xã vè việc tiếp xúc đại cử tri của đại biểu hội đồng nhân dân trước kỳ họp thứ Mười hai HĐND xã khó XX nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

HĐND xã Hoằng Lưu đã thành lập 02 đoàn tiếp xúc tại 6 đơn vị thôn từ ngày 19 và 20 tháng 12 năm 2020. Trưởng đoàn số 1 do Ông Lê Ngọc Hạnh –PBT đảng ủy – CT.UBND xã  và các thành viên tiếp xúc tại 03 thôn là Phượng Khê, Phượng Ngô 1 và Thôn Phượng Ngô 2. Đoàn số 2 do Ông Nguyễn Văn Bốn Bí thư đảng ủy – CTHĐND và các thành viên tiếp xúc tại 3 thôn Nghĩa Lập, Nghĩa Phú và thôn Phục Lễ.

Tại các buổi tiếp xúc đoàn đã thống báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ Mười hai.

Báo cáo tóm tắt của UBND xã về tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 và nhiệm vụ phát triển kinh tế năm 2021.

Báo cáo công tác thu chi năm 2020, nhiệm vụ năm 2021

Tại hội nghị tiếp xúc các cử tri tham gia ý kiến đóng góp vào báo cáo của đoàn và nêu ra những kiến nghị đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết như:

Cần quan tâm hơn đến công tác sản xuất nông nghiệp tránh để đất hoang.

Yêu cầu công ty nước sạch phải hoàn trả lại mặt bằng cho nhân dân đi lại trên các trục đường làm mất cảnh quan môi trường.

Tăng cường công tác an ninh phòng chống các tệ nạn xã hội .

Sau khi tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cư tri đại diện đoàn tiếp xúc các Đ/c trưởng đoàn đã tiếp thu và giải trình các kiến nghị đề xuất của cư tri 6 thôn. Các ý kiến chưa được giải trình đoàn đã tổng hợp và yêu cầu tổ trưởng ban MTTQ thôn tổng hợp bằng văn bản gửi về TH.HĐND để toongt hợp tại kỳ họp thứ Mười hai HĐND xã

Chương trình tiếp xúc cư tri đã thành công tốt đẹp. 
0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc