HĐND xã Hoằng Lưu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, kỳ họp thường lệ giữa năm

Đăng lúc: 14:59:19 09/07/2024 (GMT+7)

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8 (kỳ họp thường lệ 6 tháng đầu năm 2024), HĐND xã Hoằng Lưu khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp tại các thôn: Phượng Khê; Phương Ngô 1; Phượng Ngô 2; Nghĩa Phú; Nghĩa Lập và Phục Lễ trong ngày 05/7/2024.

Tại các địa điểm tiếp xúc, đại biểu HĐND xã được bầu tại mỗi đơn vị đã thông báo tới cử tri: dự kiến nội dung, chương trình, thời gian Kỳ họp thứ 8, kỳ họp thường lệ 6 tháng đầu năm 2024 HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; báo cáo tóm tắt về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024;

Tại nhà văn hóa thôn Phượng Khê, các đại biểu HĐND xã gồm các Ông, bà: Nguyễn Văn Thọ - ĐUV, Chỉ huy trưởng BCH QS xã; Lê Văn Hùng - PBT chi bộ, trưởng thôn; Nguyễn Thị Hằng - Chi hội trưởng Phụ nữ; Trương Thị Huyền Thêu - Cụm trưởng cụm dân cư; Lê Duy Sự - cán bộ bán chuyên trách lĩnh vực văn hóa xã Hoằng Lưu.
Dự buổi tiếp xúc có đồng chí  Trương Ngọc Thảo - ĐUV PCT UBND xã, cán bộ, công chức xã và cử tri của thôn Phượng Khê

637401786.jpg

Tại buổi tiếp xúc, đã có 5 lượt cử tri tham gia ý kiến, kiến nghị: Đề nghị cấp ủy, chính quyền quan tâm đầu tư xây dựng đường giao thông, rãnh thoát nước, thảm đường, Xây dựng nhà văn hóa, hệ thống kênh tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp; cấp bìa đất ở cho nhân dân; kiểm tra, giải quyết đất nông nghiệp còn thiếu của một số hộ dân tại cụm dân cư Đồng Điều của thôn Phượng Khê. Đề nghị UBND quan tâm xử lý thau chua, rữa mặn diện tích đất nông nghiệp, quan tâm công tác vệ sinh môi trường. Đề nghị Công an xã tổ chức đi tuần, trộm cắp tài sản đang còn diễn ra.

Tại nhà văn hóa thôn Phượng Ngô 1, các đại biểu HĐND xã gồm các ông, bà: Lê Ngọc Hạnh - PBT đảng ủy, CT UBND xã; Lê Thị Thu - ĐUV, PCT HĐND xã; Lê Văn Hải - BT chi bộ.

Dự buổi tiếp xúc có đồng chí Lê Ngọc Hạnh - PBT Đảng ủy, CT UBND xã; đồng chí Lê Thị Thu - ĐUV, PCT HĐND xã, cán bộ, công chức xã và cử tri của thôn Phượng Ngô 1

z5616480669973_f0fc4ec581f7dc577e00edf80977c4e4.jpg

Tại buổi tiếp xúc, đã có 5 lượt cử tri tham gia ý kiến, kiến nghị: Đề nghị UBND xã chỉ đạo HTX DVNN Thường xuyên bám sát đồng ruộng, khuyến cáo phòng ngừa sâu bệnh cho ngân dân. Đề nghị UBND xã di dời cột điện; Làm tuyến đường nội đồng, ở đồng cấn giữa Phượng Ngô 1 và Phượng Ngô 2 để nhân dân đi lại sản xuất.

Tại nhà văn hóa thôn Phượng Ngô 2, các đại biểu HĐND xã gồm các ông, bà: Lường Thị Duyên - ĐUV, BT đoàn thanh niên; Lê Thanh Nghị - Công chức VPTK; Hoàng Đình Mật - BT chi bộ; Lương Kế Bảo - PBT chi bộ, trưởng thôn Phượng Ngô 2.

Dự buổi tiếp xúc có đồng chí Nguyễn Thị Vân - PBT Đảng ủy, CT HĐND xã; đồng chí Lê Thị Thúy - ĐUV, CT MTTQ xã; cán bộ, công chức xã và cử tri của thôn Phượng Ngô 2

z5616378448221_548342f4bb029a8f606956cb040693aa.jpg

Tại buổi tiếp xúc, đã có 5 lượt cử tri tham gia ý kiến, kiến nghị: Đề nghị UBND xã và HTX triển khai đánh chuột, theo giỏi khuyến cáo công tác phòng ngừa sâu bệnh  cho cây lúa,  điều chỉnh nước dưới phục vụ cho giải phóng đất và gieo cấy; đề nghị làm kênh mương tưới tiêu khu vực dãy Nền đình lên Đông Sông; đề nghị UBND xã tiếp tục đầu tư thảm các tuyển đường mà dân dân đã hiến đất mở rộng; đề nghị xã có biện pháp hạn chế xe quá khổ, quá tải lưu thông trên đường;

Tại nhà văn hóa thôn Nghĩa Lập, các đại biểu HĐND xã gồm các ông: Lê Văn Kỷ - ĐUV, trưởng CA xã; Lường văn Thống - CT hội CCB xã; Lương Minh Lý - PBT chi bộ, trưởng thôn Nghĩa Lập.

Dự buổi tiếp xúc có đồng chí Vũ Bá Lĩnh - BT Đảng ủy; đồng chí Lê Ngọc Hạnh - PBT Đảng ủy, CT UBND xã; đồng chí Lê Thị Thúy - ĐUV, CT UBMTTQ xã; cán bộ, công chức xã và cử tri của thôn Nghĩa Lập

z5616384683318_b6c8758d6847ac2139369214fecf7c08.jpg

Tại buổi tiếp xúc, đã có 14 lượt cử tri tham gia ý kiến, kiến nghị: Đề nghị UBND xã và HTX triển khai đánh chuột, điều chỉnh nước cho nhân dân; san lấp và XD các hạng mục xã đầu tư tại khuôn viên nhà văn hóa thôn, lắp điện sáng tuyến đường ĐH 32 giữa thôn Nghĩa Lập và thôn Nghĩa Phú; quan tâm giải quyết giấy chứng nhận đất ở cho nhân dân. đề nghị quan tâm chỉ đạo trạm Y tế xã thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

Tại nhà văn hóa thôn Nghĩa Phú, các đại biểu HĐND xã gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Vân - PBT Đảng ủy, CT HĐND xã; Lê Thị Thúy - ĐUV, CT UBMTTQ; Nguyễn Mạnh Dũng - GĐ công ty Dũng Tuấn.

Dự buổi tiếp xúc có đồng chí Vũ Bá Lĩnh - BT Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Thị Vân - PBT Đảng ủy, CT HĐND xã; đồng chí Lê Ngọc Hạnh - PBT Đảng ủy, CT UBND xã; đồng chí Lê Thị Thu - ĐUV, PCT HĐND xã; đồng chí Lê Thị Thúy - ĐUV, CT UBMTTQ xã; cán bộ, công chức xã và cử tri của thôn Nghĩa Phú.

z5616385802927_ea0f282b4473d0b354cd6e753de646c0.jpg

Tại buổi tiếp xúc, đã có 6 lượt cử tri tham gia ý kiến, kiến nghị: Đề nghị UBND xã chỉ đạo di dời cột điện năm trên các trục đường giao thông; cải tạo ao làng; xây dựng các tuyến đường GT đã có trong Nghị quyết HĐND xã; cải tạo nhà văn hóa thôn; thanh toán tiền xây dựng đường điện chiếu sáng; kiểm soát giá cày đất; giải quyết đất thiếu của hộ ông Tảo.

Tại nhà văn hóa thôn Phục Lễ, Các đại biểu HĐND xã gồm các ông bà; Ông Trương Ngọc Thảo – ĐUV Phó chủ tịch UBND xã, Lương Hồng Phương - ĐUV -CT Hội nông dân xã, Nguyễn Việt Dũng - ĐUV - GĐHTX, Lương Văn Tùng - PBT chi bộ, trưởng thôn Phục Lễ.

Dự buổi tiếp xúc có đồng chí Vũ Bá Lĩnh - BT Đảng ủy; đồng chí Trương Ngọc Thảo - ĐUV PCT UBND xã, cán bộ, công chức xã và cử tri của thôn

z5616376324250_85059085574708b95dd1012290b00266.jpg

Tại buổi tiếp xúc, đã có 7 lượt cử tri tham gia ý kiến, kiến nghị: Đề nghị cấp ủy, chính quyền quan tâm đầu tư xây dựng đường giao thông, rãnh thoát nước, thảm đường, hệ thống kênh tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, Loa truyền thanh của xã cần được nâng cấp.

Phát biểu tại các điểm tiếp xúc cử tri, các ông bà đại biểu HĐND xã và lãnh đạo UBND xã đã ghi nhận và cảm ơn các cử tri đã luôn ủng hộ, tin tưởng vào các biểu HĐND xã và xin hứa sẽ tiếp tục tâm huyết và trách nhiệm làm tròn nhiệm vụ của người đại biểu Nhân dân, đồng thời trân trọng tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri đồng thời trực tiếp giải đáp những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền; đối với những ý kiến vượt thẩm quyền các đại biểu HĐND xã sẽ tổng hợp gửi đến cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết và trả lời cho cử tri theo quy định./.

Lê Thu - PCT HĐND xã
0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc