Hoằng Lưu mở đợt cao điểm cài đặt chữ ký số cá nhân cho công dân

Đăng lúc: 15:45:50 27/06/2024 (GMT+7)

Để thực hiện nội dung chuyển đổi số năm 2024 Ủy ban nhân dân xã Hoằng Lưu đang mở đợt cao điểm triển khai cài đặt các nền tảng chữ ký số công cộng nhằm sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn xã năm 2024.

a78543d5-93d8-4d8c-b49c-0b17ad51ecf1.jpg
\
Chỉ tiêu phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách thuộc cơ quan, đơn vị từ xã đến thôn, trường học, công an, y tế trên địa bàn xã, mỗi người có chữ ký số công cộng cá nhân. Thời gian thực hiện đợt cao điểm Ủy ban nhân dân xã Hoằng Lưu phấn đấu hoàn thành trước  theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện Hoằng Hoá xong trước 30/6/2024. UBND xã Hoằng Lưu phối hợp với VNPT Hoằng Hoá đã tổ chức cài đặt chữ ký số cá nhân cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách thuộc cơ quan, đơn vị từ xã đến thôn.

189202116994caca9385.jpg
 

Để đảm bảo tiến độ Ủy ban nhân dân xã Hoằng Lưu tiếp tục chỉ đạo chuyên môn và tổ công nghệ số cộng đồng xã, thôn tuyên truyền, hướng dẫn, cài đặt các trường hợp còn lại và mở rộng cài đặt cho Nhân dân trên địa bàn xã, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu đợt phát động. Góp phần nâng cao tỷ lệ người dân trưởng thành, trong đó tập trung triển khai trước đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách có chữ ký số công cộng cá nhân nhằm sử dụng dịch vụ công trực tuyến được thuận tiện, hiệu quả, góp phần nâng cao chỉ số chuyển đổi số cấp xã./.

a3c924dd872b24757d3a.jpg


c4abc5d2407ee320ba6f.jpg

Nguyễn Dân - CCVH

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc