Thông báo danh sách thanh niên trúng tuyển sẵn sàng nhập ngũ năm 2021

Đăng lúc: 14:58:15 28/12/2020 (GMT+7)

Thông báo danh sách thanh niên trúng tuyển sẵn sàng nhập ngũ năm 2021

HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QS

XÃ HOẰNG LƯU   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hoằng Lưu, ngày   17 tháng 12 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Hoằng Lưu thông báo mời các đồng chí Nam thanh niên đã trúng Tuyển thuộc diện SSNN năm 2021

 

DANH SÁCH CỤ THỂ NHƯ SAU:

 

TT

Họ và tên

 

Ngày, tháng, năm

Họ và tên Bố, mẹ

Thôn

01

Nguyễn Văn Minh

 

05/02/2002

Nguyễn Văn Hà 68

Nguyễn Thị Hải 70

P. Khê

02

Trần Ngọc Tính

 

10/3/2002

 

Trần Ngọc Tiến 78

Hoàng Thị Nhung

P. Khê

03

Lê Hữu Huy

 

24/02/2002

 

Lê Hữu Hiệp

Nguyễn Thị Loan

P. Khê

04

Nguyễn Văn Hiếu

18/4/2002

Nguyễn Văn Hiên

PhamjThij Vẹn

P. Khê

05

Cao Văn Dương

13/3/1999

Cao Đại Nghĩa

Lê Thị Châu

N. Phú

06

Lường Xuân Thảo

 

08/12/2002

 

Lường Xuân Lắm

Lê Thị Lộc 1973

Ngh. Phú

07

Nguyễn Văn Hoằng

14/8/2001

Nguyễn Văn Nam

Lê Thị Thu

Ngh. Lập

08

Nguyễn Quốc Anh

 

20/9/2002

Nguyễn Quốc Toản

Cao Thị Hiền 1964

Ngh. Lập

09

Hoàng Văn Hiệp

 

19/5/2002

Hoàng Văn Niềm

Trần Thị Liên

Phục. Lễ

10

Lê Ngọc Khánh

06/10/2001

Lê Văn Viễn

Đặng Thị Sự

Phục. Lễ

                                                                             

                                                                                             TM. HỘI ĐỒNG NVQS

                                                                                               PCT. THƯỜNG TRỰC

 

 

                                                                                                 CHT. BAN CHQS XÃ

                                                                                                     Nguyễn Văn Thọ 
0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc