Hoằng Lưu lập danh sách thanh niên trong độ tuổi khám tuyển NVQS năm 2024

Đăng lúc: 09:07:09 18/10/2023 (GMT+7)

Xác định công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024 là một trong những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm năm 2023, sáng ngày 13/10/2023, Hội đồng NVQS xã Hoằng Lưu đã họp để thống nhất danh sách đề nghị tạm hoãn gọi nhập ngũ, danh sách miễn gọi nhập ngũ và danh sách khám sơ tuyển NVQS năm 2024.

Tổng số thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ là 132 thanh niên; trong đó: Tạm hoãn gọi nhập ngũ là 88 TN, miễn gọi nhập ngũ là 3 TN và khám sơ tuyển là 41 TN.

Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, trọng tâm năm 2023 đề ra, đề nghị MTTQ, các đoàn thể, cấp ủy các chi bộ, cán bộ, công chức, thành viên HĐNVQS xã làm tốt công tác tuyên truyền, nắm bát tư tưởng, động viên thanh niên chấp hành Luật nghĩa vụ quân sự, hang hái tham gia khám sơ tuyển tại xã vào sáng ngày 02/11/2023 đầy đủ.

Sau đây là danh sách công dân khám sơ tuyển:

Số TT

-     Họ và tên

-     Ngày, tháng, năm sinh

- Hộ khẩu TT

- Nơi làm việc

- Họ tên cha, NS,Nghề nghiệp

- Họ tên cha, NS,Nghề nghiệp

Ghi Chú

1

Đặng Quốc Dũng

27/11/2005

Phượng Khê

Bố: Đặng Quốc Nghiên

Mẹ: Trần Thị Diện

 

2

Đỗ Đăng Hiếu

17/10/2005

Phượng Khê

Bố: Đỗ Văn Thanh

Mẹ: Lê Thị Lý

 

3

Lường Kế Huỳnh

18/4/2005

Phượng Khê

Bố: Lường Văn Thành

Mẹ: Đỗ Thị Vân

 

4

Lê Văn Hùng

25/4/2005

Phượng Khê

Bố: Lê Văn Thơm

Mẹ: Hoàng Thị Bảy

 

5

Nguyễn Văn Viết

12/4/2005

Phượng Khê

Bố: Nguyễn Văn Viên

Mẹ: Hoàng Thị Hương

 

6

Trần Ngọc Anh

10/7/2004

Phượng Khê

Trần Ngọc Bình

Lê Thị Tuyến

 

7

Trần Ngọc Thông

28/6/2004

Phượng Khê

Trần Ngọc Hiệp

Nguyễn Thị Lý

 

8

Đặng Ngọc Quyết

01/12/2004

Phượng Khê

Đặng Quốc Sáu

Lê Thị Thực

 

9

Lê Duy Vương

17/5/2003

Phượng Khê

 

Lê Duy Trương

Đỗ Thị Lương

 

10

Đặng Quốc Bắc

24/7/2002

Phượng Khê

 

Đặng Quốc Khái

Lê Thị Hoa

 

11

Lê Duy Nhất

06/02/2005

Phượng Khê

Lê Duy Cả

Lê Thị Khiêm

 

12

Đặng Quốc Sơn

17/9/2005

Phượng Khê

Đặng Quốc Tùng

Cao Thị Điều

 

13

Lê Duy Linh

23/11/2005

Phượng Ngô 1

 

Bố: Lê Duy Đồng

Mẹ: Cao Thị Đào

 

14

Lê Trí Mạnh

22/01/2005

Phượng Ngô 1

Bố: Lê Trí Sỹ

Mẹ: Nguyễn Thị Hồng

 

15

Lê Duy Toan

26/7/2005

Phượng Ngô 1

Bố: Lê Duy Viên

Mẹ: Nguyễn Thị Hợi

 

16

Lê Duy Thuận

18/5/2001

Phượng Ngô 1

Lê Duy Thanh

Lê Thị Hằng

 

17

Lê Duy Sơn

04/9/2000

Phượng Ngô 1

Lê Duy Lập 1975

Bùi Thị Sang 1978

 

18

Lường Kế Bắc

11/02/2005

Phượng Ngô 2

 

Bố: Lường Xuân Mịnh\

Mẹ: Lường Thị Chanh

 

19

Lê Duy Tiến

22/7/2004

Phượng Ngô 2

Lê Duy Sáu

Lê Thị Tuân

 

20

Nguyễn Đăng Quang

05/3/2003

Phượng Ngô 2

Nguyễn Văn Thạch

Nguyễn Thị Vinh

 

21

Chu Hữu Minh

10/02/2002

Phượng Ngô 2

Chu Hữu Thọ 1981

Nguyễn Thị Tâm 1981

 

22

Lê Hữu Tuấn

23/03/2005

Phượng Ngô 2

Bố: Lê Hữu Thắng

Mẹ: Hoàng Thị Huệ

 

23

Lê Huy Nguyên

27/8/2003

Phượng Ngô 2

Lê Huy Cao

Lê Thị Hồng

 

24

Trần Văn Kiệt

10/8//2001

Nghĩa Phú

Trần Văn Hùng

Nguyễn Thị Vân

 

25

Nguyễn Văn Quang

17/5/2001

Nghĩa Phú

Nguyễn Văn Quý
Lường Thị Hồng

 

26

Cao Văn Duẩn

12/5/2001

Nghĩa Phú

Cao Văn Dũng

Trần Thị Hoa

 

27

Trần Văn Lợi

17/01/2000

Nghĩa Phú

Trần Ngọc Lý 1975

Đặng Thị Hiếu 1973

 

28

Trần Ngọc Nhất

08/7/2005

Nghĩa Phú

 

Bố: Trần Văn Thống

Mẹ: Lương Thị Giang

 

29

Nguyễn Văn Minh

19/11/2005

 Nghĩa Phú

Bố: Nguyễn Văn Thướng

Mẹ: Lương Thị Tính

 

30

Lê Thái Biển

10/9/2004

Nghĩa Phú

Lê Văn Bốn

Lương Thị Nguyệt

 

31

Cao Quốc Soái

09/12/2001

Ngh. Phú

Cao Quốc Trúc
Lường Thị Tâm

 

32

Nguyễn Văn Dương

19/7/2005

Nghĩa Lập

 

Bố: Nguyễn Văn  Sự

Mẹ: Lê Thị Hạnh

 

33

Nguyễn Văn Trình

07/9/2005

 Nghĩa Lập

 

Bố: Nguyễn Văn Thơ

Mẹ: Lê Thị Lan

 

34

Nguyễn Văn Hợp

20/02/2002

Nghĩa Lập

Nguyễn Văn Tuyển

Lê Thị Lâm

 

35

Trương Văn Xuân

05/6/2003

Phục Lễ

Trương Văn Ba

Lường Thị Dân

 

36

Lê Văn Huy

02/3/2003

Phục Lễ

Lê Duy Phượng

Lê Thị Doan

 

37

Hoàng Quốc Dự

12/02/2003

Phục Lễ

Hoàng Văn Tuyến

Lê Thị Hương

 

38

Hoàng Văn Hiệp

19/5/2002

Phục Lễ

Hoàng Văn Niềm

Trần Thị Liên

 

39

Trương Tiến Nam

04/10/2001

 Phục Lễ

Trương Ngọc Lành

Lê Thị Dung

 

40

Nguyễn Văn Nhân

17/3/2000

Phục Lễ

Nguyễn Văn Trọng

Lê Thị Thanh

 

41

Lê Văn Toàn

26/8/2001

Phục Lễ

Lê Văn Tuấn

Lê Thị Đạt

 

                                                                    

 Nguyễn Văn Thọ - CHT BCH QS xã

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc