Hoằng Lưu lập danh sách khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023

Đăng lúc: 08:58:24 28/10/2022 (GMT+7)

Ngày 23/10/2022 Hội đồng NVQS xã thống nhất danh sách thanh niên khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023

         

         UỶ BAN NHÂN DÂN

HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

           XÃ HOẰNG LƯU

 

        SỐ:  01 /DS-HĐNVQS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

 


                                                                                                                      Hoằng Lưu, ngày 23  tháng 10 năm 2022

                                                                                                                                                                  DANH SÁCH

Công dân điều đi khám tuyển NVQS năm 2023 tại Huyện

Số TT

-         Họ và tên

-         Ngày, tháng, năm sinh

- Trình độ VH

- Trình độ     CMKT

- Hộ khẩu TT

- Nơi làm việc

- Họ tên cha, NS,Nghề nghiệp

- Họ tên cha, NS,Nghề nghiệp

Ghi Chú

 

DANH SÁCH ĐIỀU KHÁM ĐỢT 1

 

01

Lương Kế Đông

26/4/2001

12/12

Phượng Ngô 2

Xã Hoằng Lưu

Lường Kế Hà

Hoàng Thị Hậu

 

02

Lê Duy Lương

02/4/2003

12/12

Phượng Ngô 2

Lê Duy Phát

Hoàng Thị Định

 

03

Lường Kế Đại

30/10/2004

12/12

Phượng Ngô 2

Lường Quang Hải

Lê Thị Tâm

 

04

Lê Đức Anh Dũng

14/12/2003

12/12

Phượng Ngô 2

Lê Duy Cừ

Lường Thị Thu

 

05

Đặng Quốc Chinh

20/7/2003

12/12

Phượng Khê

Đặng Quốc Chiên

Nguyễn Thị Tâm

 

06

Trần Ngọc Anh

10/7/2004

12/12

Phượng Khê

Trần Ngọc Bình

Lê Thị Tuyến

 

07

Nguyễn Văn Thọ

25/9/2004

12/12

Phượng Khê

Nguyễn Văn Lộc

Nguyễn Thị Trường

 

08

Lê Thập Nhất

08/8/2004

12/12

Phượng Khê

Lê Văn Mười

Lê Thị Mến

 

09

Đặng Ngọc Quyết

01/12/2004

12/12

Phượng Khê

Đặng Quốc Sáu

Lê Thị Thực

 

10

Trần Ngọc Thông

28/6/2004

12/12

Phượng Khê

Trần ngọc Hiệp

Nguyễn Thị Lý

 

11

Cao Ngọc Biên

17/9/2002

12/12

N. Phú

Cao văn Ba 1971

Lường Thị Thanh 1975

 

12

Lường Ngọc Chuẩn

04/6/2002

12/12

N. Phú

Lương Văn Nhiên 1975

Lê Thị Lâm 1976

 

13

Nguyễn Văn Lực

27/10/2002

12/12

N. Phú

Nguyễn Văn Sỹ 1981

Nguyễn Thị Quyền 1979

 

14

Nguyễn Văn Linh

08/6/2004

12/12

N. Phú

Nguyễn Văn Tri

 

15

Lương Văn Thắng

16/7/2002

12/12

Phục. Lễ

Lương Văn Hoàn 1973

Nguyễn Thị Bình 1975

 

16

Nguyễn Văn Hiếu

05/5/2002

12/12

Phục. Lễ

Nguyễn Văn Cán 1974

Trương Thị Định 1973

 

17

Hoàng Quốc Dự

12/02/2003

12/12

Phục. Lễ

Hoàng Văn Tuyến

Lê Thị Hương

 

18

Trương Văn Thọ

19/3/2003

12/12

Phục. Lễ

Trương Văn Thao

Nguyễn Thị Tuyết

 

19

Cao Văn Anh

05/11/2004

12/12

Phục. Lễ

Cao Văn Thanh

Cao Thị Hường

 

20

Nguyễn Sinh sắc

16/9/2004

12/12

N. Lập

Nguyễn Văn Đào

Lê Thị Hường

 

21

Nguyễn Văn Sỹ

13/4/2003

12/12

N. Lập

 Nguyễn Văn Toàn

Lê Thị Hoàn

 

22

Lương Thành Vinh

20/7/2004

12/12

Phượng Ngô 1

Lương Thanh Sắc

Lê Thị Lĩnh

 

 

DANH SÁCH ĐIỀU KHÁM ĐỢT 2

 

01

Chu Hữu Minh

10/02/2003

12/12

Phượng Ngô 2

 

Nguyễn Thị Tâm

 

02

Nguyễn Minh Vũ

19/3/2004

9/12

Phục. Lễ

Nguyễn Văn Canh

Lê Thị Bích Phượng

 

03

Hoàng Văn Hiệp

19/5/2002

12/12

P. LỄ

Hoàng Văn Niềm

Trần Thị Liên

 

04

Lê Văn Huy

02/3/2003

12/12

P. LỄ

Lê Duy Phượng

Lê Thị Doan

 

05

Nguyễn Văn Nhân

17/03/2000

12/12

Phục. Lễ

Nguyễn Văn Trọng 1972

Lê Thị Thanh 1972

 

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                       TM. HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

                                                                                                                                                                                               CHỦ TỊCH

 

 

                                                                                                                                                                                            Lê Ngọc Hạnh

  
0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc