hồ sơ khen thưởng huân chương chiến công

Đăng lúc: 07:50:03 30/08/2021 (GMT+7)

hồ sơ khen thưởng huân chương chiến công

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Xà HOẰNG LƯU                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       
   

 


Hoằng Lưu, ngày 20   tháng 8 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Kính gửi:  Nhân dân, cán bộ, các đối tượng  thuộc diện được làm hồ sơ khen thưởng  Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba.

Ban CHQS xã Hoằng Lưu thông báo thời gian năm 2020 đã được rà soát nay cấp trên thống nhất triển khai cho các đối tượng tiến hành làm hồ sơ khen thưởng ;

Thực hiện Công văn số 926/CV-BCH, ngày 11 tháng 8 năm 2021 của Ban CHQS Huyện Hoằng Hóa về việc khai báo và lập hồ sơ khen thưởng thành tích kháng chiến, làm nhiệm vụ ở Campuchia, Lào và tuyến 1 biên giới phía Bắc, hải đảo xa.

Để đảm bảo đúng hướng dẫn Ban CHQS xã thông báo cho các đối tượng cần phải làm một số nội dung sau:

A.   KHEN THƯỞNG LÀM NHIỆM VỤ Ở CAMPUCHIA, LÀO:

1.     Đối tượng khen thưởng: Quân nhân và công nhân viên QP có biên chế trong các đơn vị quân tình nguyện và đoàn chuyên gia quân sự công tác ở Campuchia , Lào hoàn thành nhiệm vụ,  không vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng.

2.     Tiêu chuẩn khen thưởng:

-         Huân chương chiến công  hạng Nhất: Quân nhân, công nhân viên QP có đủ 07 năm làm nhiệm vụ ở Campuchia, Lào ( Nếu là cán bộ có 05 năm, trong đó 01 năm trở lên làm cán bộ Tiểu đoàn).

-         Huân chương chiến công hạng Nhì: Quân nhân, công nhân viên QP có đủ 05 năm làm nhiệm vụ ở Campuchia ( Nếu là cán bộ có 03 năm, trong đó 01 năm trở lên làm cán bộ Đại Đội).

-         Huân chương Chiến công hạng Ba: Quân nhân, công nhân viên QP có đủ 03 năm làm nhiệm vụ ở Campuchia, Lào.

+ Những Quân nhân có 03 năm làm phái viên đi cùng đội công tác cơ sở của bạn;

+ Những quân nhân có 05 năm tuổi quân trở lên, trong đó có 03 năm làm nhiệm vụ ở Campuchia, Lào.

 

B.   KHEN THƯỞNG Ở TUYẾN 1 BIÊN GIỚI PHÍA BẮC, HẢI ĐẢO XA.

1.     Đối tượng khen thưởng: Quân nhân, công nhân viên QP có thời gian phục vụ dài hạn ở tuyến 1 biên giới phía Bắc,ở hải đảo xã được khen thưởng theo niên hạn như sau: Những người có thời gian 05 năm trở lên phục vụ trong quân đội, trong đó 03 năm làm nhiệm vụ ở biên giới phía bắc, hải đảo xa, hoàn thành nhiệm vụ, không bị kỷ luật từ Cảnh cáo trở lên được tặng Huân chương chiến công, tùy theo thành tích của mỗi người.

2.     Tiêu chuẩn:

-         Huân chương Chiến công hạng Nhất: Những người có 07 năm trở lên, trong đó có 01 năm là cán bộ Tiểu Đoàn.

-         Huân chương Chiến công hạng Nhì: Những người có 05 năm trở lên, trong đó có 01 năm là cán bộ Đại Đội.

-         Huân chương Chiến công hạng Ba: Những người có 05 năm trở lên, trong đó có 03 năm làm nhiệm vụ ở tuyến biên giới phía Bắc, hải đảo xa.

C.   Thời gian để tính xét khen thưởng:    Từ 01/7/1979 đến tháng 9/1989

* Lưu ý:  Chỉ .xem xét, đề nghị khen thưởng đối với những trường hợp chưa được khen thưởng. các trường hợp khen thưởng phải có bản khai thành tích kèm theo bản sao ( Có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền) các loại giấy tờ như:

- Lý lịch cán bộ, quân nhân, công nhân viên, Đảng viên;

- Quyết định: Nghỉ hưu, phục viên, xuất ngũ, chuyển nghành;

- Sổ Bảo hiểm xã hội….để chứng minh có đủ điều kiện tiêu chuẩn khen thưởng. các giấy tờ xác nhận không có giá trị để làm căn cứ xét khen thưởng.

- Hồ sơ làm gồm ( 05 bộ) lập riêng từng loại hình thành tích ( Kháng chiến: ở Campuchia, Lào, biên giới phía Bắc, Hải đảo xa ).

Nhận được thông báo này, đề nghị các đối tượng quan tâm, đến gặp Ban CHQS xã để hướng dẫn thủ tục và làm hồ sơ  thời gian từ ngày 23 đến ngày 30/8/2021 để Ban CHQS xã tổng hợp báo cáo  xét duyệt đúng thời gian quy định .

TM. BAN CHQS XÃ

                                                                                                          Chỉ huy trưởng

 

Nguyễn Văn Thọ

  
0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc