danh sách tuổi 17

Đăng lúc: 08:13:28 10/04/2021 (GMT+7)

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Xà HOẰNG LƯU                              Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

Số:  03- TB/ BCHQS                                  

                                                              Hoằng Lưu, ngày  06  tháng 4  năm 2021

 

THÔNG BÁO

Ban chỉ huy quân sự xã Hoằng Lưu

Căn cứ luật tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015;

Căn cứ vào độ tuổi 17 của Nam công dân xã Hoằng Lưu. Ban CHQS xã Thông báo cho Nam công dân sinh năm 2004 đúng 14 giờ , ngày 08, 09  tháng 4 năm 2021 đến tại Phòng làm việc của Ban CHQS xã để đăng ký Nghĩa vụ quân sự ; Đây là nghĩa vụ và quyền lợi của Nam công dân đến tuổi phải đến đăng ký;

* Lưu ý : Nếu công dân nào không chấp hành sẽ bị xử lý hành chính theo Luật Nghĩa vụ quân sự và  công dân trúng vào các trường Cao đẳng, Đại học sẽ không được cấp phiếu đăng ký di chuyển Nghĩa vụ quân sự đến các trường.

Vậy Ban CHQS xã thông báo cho Nam công dân hãy thu xếp thời gian đến đăng ký; nếu Học sinh đi học Bố, mẹ đến đăng ký thay.

DANH SÁCH CỤ THỂ NHƯ SAU:

TT

Họ và tên

NT- NS

Con Ông (bà)

Thôn

01

Lê Duy Trường

13/11/2004

Lê Duy Cường

Lê Thị Thùy

Phượng Khê

Xã Hoằng Lưu

02

Trần Ngọc Anh

10/7/2004

Trần Ngọc Bình

Lê Thị Tuyến

Phượng Khê

Xã Hoằng Lưu

03

Trần Ngọc Thông

28/6/2004

Trần Ngọc Hiệp

Nguyễn Thị Lý

Phượng Khê

Xã Hoằng Lưu

04

Trần Ngọc Tài

19/12/2004

Trần Ngọc Tùng

Lê Thị Hương

Phượng Khê

Xã Hoằng Lưu

05

Nguyễn Văn Thọ

25/9/2004

Nguyễn Văn Lộc

Nguyễn Thị Trường

Phượng Khê

Xã Hoằng Lưu

06

Lê Thập Nhất

08/8/2004

Lê Văn Mười

Lê Thị Mến

Phượng Khê

Xã Hoằng Lưu

07

Đặng Ngọc Quyết

01/12/2004

Đặng Quốc Sáu

Lê Thị Thực

Phượng Khê

Xã Hoằng Lưu

08

Đặng Quốc Tấn

15/5/2004

Đặng Quốc Tuấn

Vũ Thị Thúy

Phượng Khê

Xã Hoằng Lưu

09

Trần Ngọc Tâm

15/6/2004

Trần Ngọc Tư

Nguyễn Thị Vân

Phượng Khê

Xã Hoằng Lưu

10

Nguyễn Văn Hải

26/10/2004

Nguyễn Văn Trưởng

Đặng Thị Hà

 

Phượng Khê

Xã Hoằng Lưu

11

Nguyễn Văn Dũng

28/4/2004

Nguyễn Văn Đàm

Ngô Thị Châu

Phượng Khê

Xã Hoằng Lưu

12

Trần Ngọc Nhân

02/8/2004

Trần Ngọc Thiện

Lê Thị Phượng

Phượng Khê

Xã Hoằng Lưu

13

Lương Thành Vinh

20/7/2004

Lương Thanh Sắc

Lê Thị Lĩnh

Phượng Ngô 1

14

Lê Tuấn Anh

12/02/2004

Lê Văn Thủy

Lê Thị Thu

Phượng Ngô 1

15

Lương Anh Đức

10/3/2004

Lương Kế Tâm

Lê Thị Nhung

Phượng Ngô 2

 
0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc