Bài tuyên truyền vận động toàn dân tham gia bảo hiểm y tế

Đăng lúc: 10:16:29 27/11/2023 (GMT+7)

Để thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn toàn xã, hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT toàn dân. Uỷ ban nhân dân xã Hoằng Lưu tiếp tục triển khai việc mua thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo, hộ làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình, hộ gia đình tham gia BHYT tự nguyện .

Bảo hiểm y tế là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng, mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc, thể hiện sự tương thân tương ái, chia sẻ rủi ro giữa người khỏe với người ốm, giữa người trẻ với người già, giữa người có thu nhập cao với người có thu nhập thấp. Đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước nhằm hướng tới công bằng trong chăm sóc sức khỏe, tạo sự ổn định trong phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho mọi người dân.

Để thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn toàn xã, hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT toàn dân. Uỷ ban nhân dân xã Hoằng Lưu tiếp tục triển khai việc mua thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo, hộ làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình, hộ gia đình tham gia BHYT tự nguyện .

Về mức tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình cận nghèo: nhà nước hỗ trợ 70% mệnh giá thẻ BHYT, người tham gia đóng còn 291.600/ người/ năm. (thời gian tham gia tối đa là 12 tháng, tối thiểu là 1 tháng. Tính từ thời điểm tham gia đến ngày 31/12 hàng năm)

Về mức đóng bảo hiểm hộ gia đình làm nông nghiệp có mức sống trung bình: = 70% mức tham gia của người thứ nhất là 680.4000/ người/năm (thời gian tham gia tối đa là 12 tháng, tối thiểu là 3 tháng. Tính từ thời điểm tham gia đến ngày 31/12 hàng năm)

Về mức tham gia bảo hiểm hộ gia đình tự nguyện

*Từ ngày 01/07/2023: (Theo mức điều chỉnh tăng lương cơ sở lên 1.800.000 đồng/tháng)

+ Người thứ nhất: 100% = 972.000 đồng/người/năm

+ Người thứ hai: 70% = 680.400 đồng/người/năm

+ Người thứ ba: 60% = 583.200 đồng/người/năm

+ Người thứ tư: 50% = 486.000 đồng/người/năm

+ Từ người thứ năm trở đi 40% mức đóng = 388.800 đồng/người/năm

Lợi ích của người tham gia BHYT:

Hiện nay, các dịch vụ, các chi phí liên quan đến việc khám chữa bệnh liên tục lên cao. Nên khi chẳng may bị đau ốm, bệnh nặng phải nằm viện, người bệnh không có thẻ bảo hiểm y tế thì mức chi trả toàn phần rất cao làm ảnh hưởng đến đời sống kinh tế hộ gia đình. Vì vậy, Bảo hiểm y tế mang lại rất nhiều lợi ích cho người dân, nhất là các gia đình có mức thu nhập thấp khi ốm đau.

Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân không vì mục đích lợi nhuận, do nhà nước tổ chức thực hiện và toàn dân tham gia, để bảo vệ sức khỏe cho mỗi người khi ốm đau, tai nạn, nhằm đản bảo an sinh xã hội.

Bảo hiiểm y tế chi trả phần lớn chi phí khám bệnh, xét nghiệm, thuốc men.

Tham gia BHYT không chỉ được hỗ về chi phí khám chữa bệnh mà ngay từ khi mua thẻ người dân đã được hỗ trợ kinh phí để mua thẻ bảo hiểm . Cùng với việc cấp BHYT cho người nghèo, cho đối tượng người có công, đối tượng BTXH thì việc hỗ trợ BHYT cho người dân là một chính sách xã hội quan trọng , thể hiện tính nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta nhằm mục đích hỗ trợ cho toàn dân được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe kỹ thuật cao, phát hiện bệnh tật kịp thời, tiết kiệm chi phí khám chữa bệnh, nhất là trong bối cảnh giá các dịch vụ y tế được điều chỉnh theo hướng tăng cao như hiện nay. Đây là chính sách xã hội nhằm hướng tới việc thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân..

Kính thưa toàn thể nhân dân!

Nhằm mục đích thực hiện tốt chỉ tiêu về y tế trong xây dựng thôn kiểu mẫu, tiến tới xã nâng cao và kiểu mẫu, theo quy định xã đạt chuẩn tiêu chí về y tế tỷ lệ người dân trong xã tham ra BHYT đạt tỷ lệ từ 95 % trở lên, thôn kiều mẫu 98% trở lên. Để hoàn thành tiêu chí này các cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo đề nghị các ban ngành, đoàn thể, cơ quan đơn vị , các thôn trong xã cần phải tập trung tuyên truyền vận động, đến toàn thể đoàn viên, hội viên và nhân dân trong toàn xã biết để tích cực tham gia BHYT hàng năm một cách đầy đủ, tiến tới Bảo hiểm y tế toàn dân, để đảm bảo quyền lợi cho bản thân và gia đình. Các hộ gia đình đăng ký tham gia bảo hiểm y tế về UBND xã qua các công chức văn hóa làm công tác LĐTB&XH xã vào các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần để được hướng dẫn mua thẻ bảo hiểm y tế.

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc